Ve středních Čechách si tak odpůrci ohlašovaného rušení lokálek mohou ověřit, jaké vlaky v jejich regionu mají podle aktuálních plánů jezdit – a případné výhrady hned začít řešit.

Aktuální návrh na webu

Jak nakonec všechno dopadne, nicméně ukáže až konečná podoba jízdních řádů. Požadavky od obcí (či třeba podniků, škol, spolků i veřejnosti) úřady přijímají, avšak diskuse o nich nevedou. A dřívější zkušenosti ukazují, že výsledná podoba jízdního řádu se nakonec může i vcelku podstatně lišit od návrhu předkládaného v nynější rozpracované verzi.

S tím se pro tratě spravované státem – což je naprostá většina kolejí využívaných k pravidelné osobní dopravě – lze seznámit ZDE. K nalezení je tam zvažovaná podoba nového jízdního řádu; bez upozornění na zamýšlené změny či jejich zdůvodnění. Najít tak lze údaje, co a kdy by podle současných představ mělo jezdit.

Výhrady na správnou adresu

Správa železnic upozorňuje, že podání obsahující ohlasy veřejnosti k návrhu jízdního řádu ona sama nevyřizuje. A smysl nemá ani obracet se na jednotlivé dopravce, tedy například České dráhy, společnosti Arriva vlaky, KŽC Doprava či další. „Pro uplatnění připomínek a podnětů je třeba oslovit přímo objednatele železniční dopravy,“ zdůrazňuje správce kolejišť.

Firma Valeo testuje na milovickém letišti technologie budoucnosti.
VIDEO: Po milovickém letišti jezdí UFO. Inženýři vyvíjejí systémy budoucnosti

Připomínky k regionální dopravě, kam patří osobní a spěšné vlaky je tak třeba pro Prahu posílat organizaci Ropid (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) s e-mailovou adresou ropid@ropid.cz a v případě středních Čech krajské organizaci IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) na e-mail idsk@idsk.cz.

V obou případech platí, že připomínky jim lze adresovat do neděle 11. července, přičemž v předmětu e-mailu má být uvedeno: „Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2021/2022“. A jestliže Ropid zdůrazňuje, že zaslané připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou tak vyřizovány, znamená to, že úředníci na zaslané e-maily neodpoví.

Důležité je také oslovit s podnětem správnou instituci. Pro regionální vlaky je to ve středních Čechách IDSK a v metropoli Ropid (případně obě organizace, pokud se jedná o vlak zajišťující spojení některé z oblastí středních Čech s hlavním městem).

Pořizování pilotních stěrů v PID pro studii o přítomnosti nového typu koronaviru.
Zbytečné obavy. Pražská integrovaná doprava není zdrojem nákazy koronavirem

Podobné je to v okolních krajích, kde regionální dopravu objednávají krajské úřady zastupované vlastními koordinátory (například POVED v Plzeňském kraji, Jikord na jihu Čech či KORID LK na Liberecku). Vlaky dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) objednává Ministerstvo dopravy ČR.