Do té doby musí investor získat posudek o vlivu stavby na životné prostředí podle pravidel Evropské unie.

„Dálnice D3 je v současné době nejrozestavěnější dálnicí v České republice, probíhá souběžná výstavba tří částí. Připravujeme další úseky této klíčové liniové stavby tak, aby co nejdříve propojila kontinuálně hlavní město s jihočeskou metropolí i republiku s Rakouskem," okomentoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa přípravu dálnice D3.

V současné době se odehrává projektová příprava ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost. Žádost o územní rozhodnutí bude podaná za rok, začátkem května 2017.

Ředitelství silnic a dálnici jedná se všemi dotčenými obcemi, spolky pro ochranu přírody a se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Mezitím uskuteční doprovodné stavby na hlavní silnici Mirošovice - Benešov.

Uspořádání 2+1

Před vlastní stavbou dálnice D3 Ředitelství silnic a dálnic posílí čtyřmi stavbami kapacitu hlavní silnice I/3 Mirošovice - Benešov. Nejdříve ŘSD rozšíří dosud dvoupruhové úseky na uspořádání 2+1 tak, jak už provedlo mezi křižovatkou u Městečka a Vysokou Lhotou u Čerčan i od křižovatky u Čtyřkol do blízkosti čerpacích stanic u Pětihost.

Stavební povolení bylo vydané v únoru, nyní se odehrává výběrové řízení na zhotovitele stavby. V případě nepodání námitek proti jeho výsledku zahájení rozšiřování v červnu. Stavba potrvá osm měsíců. Investor také doplní křižovatku u Čtyřkol o druhou sjezdovou a nájezdovou větev komunikace Čtyřkoly - Pyšely.

Okružní křižovatka

K dalším stavbám, které mají pomoci zvýšit průjezdnost někdejší císařské silnice, bude okružní křižovatka Červené Vršky. Minulý měsíc Městský úřad Benešov vydal územní rozhodnutí, které nyní nabude právní moci a vzápětí budou zahájené projekční práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení. Předpokládané datum zahájení stavby je přelom let 2018/2019, výstavba potrvá devět měsíců.

Okružní křižovatka je plánovaná dvoupruhová, což znamená, že vozidlo pokračující přímým směrem nebo doleva najíždí do levého pruhu blíže středu a projíždí vnitřní kružnicí. Vozidlo odbočující doprava využívá vnější samostatný jízdní pruh s napojením na další komunikaci.

Pro okružní křižovatku U Topolu bylo ukončené řízení vynětí ze zemědělského půdního fondu, v červnu bude obnovené řízení k územnímu rozhodnutí a jeho pravomocné vydání předpokládá ŘSD v září. Poprvé „kopnout" by se mělo v roce 2019.

Zapuštění komunikace

Silnice Praha - Tábor mezi uvedenými kruhovými objezdy bude u zámeckého parku, od přemostění Konopišťské ulice ke křižovatce U Topolu, zahloubená při uspořádání jízdních pruhů 2+1 pod současnou úroveň terénu. Tím zmizí křižovatka u hotelu Benica a vozidla směrem z města k sádkám Líšno a do Jarkovic překonají hlavní tah mimoúrovňově.

Zapuštění komunikace do terénu zároveň propojí západní část Benešova v okolí ulice Ke Stadionu s Konopišťským parkem. Pro stavbu byla v dubnu dopracovaná technicko ekonomická studie včetně bezpečnostního auditu, v květnu předložená žádost o schválení projektu centrální komisí ministerstva dopravy.

Od června zahájí investor přípravu dokumentů k podání žádosti o vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vydání stanoviska odboru životního prostředí krajského úřadu je očekávané v květnu příštího roku. Předpokládané zahájení stavebních prací při bezkonfliktním projednávání je rok 2019, výstavba potrvá 18 měsíců.

Čtěte také: Konečně dohoda: v Ostředku poteče voda bez posypové soli z dálnice D1