Oč se jedná, vysvětluje Zuzana Žídková z krajského úřadu: jde o výběr projektů pro efektivní využití takzvaných brownfieldů. Tedy různých opuštěných výroben, zemědělských podniků i areálů jiného charakteru. Prostě: staré staré stavební zátěže. „Opuštěné stavby mají šanci na renovaci a nové využití,“ zdůraznila Žídková.

Inspirace pro starosty

Nevyužívané areály, které jsou dnes spíše eldorádem pro vítr a různé pobudy, přitom nemusejí čekat jako chudá nevěsta, zda se se náhodou neobjeví bohatý investor, který se do nich zamiluje. Změny mohou odstartovat nápady lidí ze sousedství. Naděje na tři písmena by se mohla jmenovat NPO: Národní plán obnovy, z jehož programů by brownfieldy mohly získat podporu. Právě tomu se chce snažit napomoci spolupráce kraje s CzechInvestem. A s budoucími žadateli o peníze z řad měst a obcí, kde mají představu, jak by se tato místa se starou stavební zátěží mohla změnit, aby znovu ožila, začala sloužit lidem a lahodila oku. Leckde přitom nemusejí vymýšlet nic nového. Záměry jsou známy; leckde už mají i nějak rozpracované projekty. Nyní se zdá, že by mohlo být o něco blíž i k penězům potřebným k tomu, aby se věci začaly měnit.

Zaklínadlo, které má dokázat změnu přinést, se nazývá komponenta 2.8. Jde o tři programy tvořící součást NPO, určené na podporu regenerace a nového využití opuštěných, neefektivně využívaných či zanedbaných staveb; včetně území kontaminovaných škodlivinami. Ať už pro podnikání, nebo pro využití nepodnikatelské.

„Vyhlášení výzev pro komponentu 2.8. se blíží,“ připomněl v pondělí náměstek hejtmanky Jiří Snížek (Piráti), který má v krajské radě na starost regionální rozvoj a územní plánování. S tím, že tohle upozornění by určitě neměli přeslechnout zejména představitelé obcí a měst. „Ať se na nás starostové určitě neváhají obrátit,“ zdůraznil Snížek.

Dlouho se rozhlížet a čekat, jak se věci vyvinou, se nevyplatí, navazuje David Petr z vedení CzechInvestu, který jako ředitel odboru podnikatelské lokalizace má na starosti i tuto agendu. „Základním kritériem pro výběr projektů je čas. Projekty musí být zazávazkované do roku 2023 a realizované v roce 2025. V návrhu je také nutné dát důraz na prvky udržitelnosti a energetické účinnosti budov, proto se dohromady s krajem podíváme na potenciální záměry a zkonzultujeme je s jednotlivými žadateli,“ připomněl, co agentura může nabídnout: zhodnocení záměru tak, aby při posuzování projektů byl jasně zřejmý správný směr a cíl.

Poslední dotace postaru

Krajský úřad také upozorňuje na formálně jinou cestu, nicméně vedoucí podobným směrem: nejbližší dotace pro brownfieldy nabídne obcím chystaná výzva Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. „Pravděpodobně bude vyhlášena v lednu či únoru a bude vypsána ještě podle starých pravidel (následná bude již podle podmínek NPO),“ připomněla Žídková. „Podpora z tohoto programu je určena na regeneraci objektů určených pro účely občanského využití,“ konstatovala.

Rady kraje pro starosty obcí a měst
* Kde hledat informace?
- sfpi.cz/brownfieldy
- www.brownfieldy.eu/financni-podpora

* Kde požádat o konzultaci?
- brownfieldy@czechinvest.org
- praha@czechinvest.org
- riha@kr-s.cz

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje