Oslavy výročí 28. října máme, dá se říci, za sebou. Skutečnost je ale jiná. Právě odstartovaly ty další. Rozmanité akce k připomenutí stého výročí moderní české státnosti budou trvat celý rok. Alespoň ve středních Čechách. Co se chystá, představila ve čtvrtek hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v pražském Obecním domě; přímo v prostorách, kde takzvaní „muži 28. října“ v roce 1918, na sklonku Velké války, o naší samostatnosti rozhodovali. Mezi pěticí špiček tehdy nechyběli ani Středočeši: Antonín Švehla a František Soukup.

Od řepy k high-tech

Různé akce v rámci oslav se budou konat po celý následující rok. Budou mít dva vrcholy: program přímo k 28. říjnu a vydání jedinečné publikace, jejíchž deset kapitol představí vývoj na území kraje v jednotlivých desetiletích od roku 1918 do roku 2018. Řečeno slovy Jermanové přiblíží postupnou změnu tváře regionu od kraje řepy (či přesněji: od zemědělského živobytí na východě a hornického na západě) ke kraji špičkových high-tech technologií. Včetně významných osobností i pozoruhodných architektonických počinů dané doby.

Knihu s bohatým obrazovým doprovodem, přeloženou i do cizích jazyků, která se má stát ojedinělým počinem i svým technickým provedením včetně netradičního formátu, bude možno získat pouze darem; do prodeje nepůjde. Vyjde v pětitisícovém nákladu – a podle slov hejtmanky má sloužit výhradně k propagačním a reprezentačním účelům Středočeského kraje. Lidé se s publikací setkají v knihovnách – její postupně zveřejňované kapitoly si však budou moci přečíst na portálu www.slavime100let.cz.

Vinec - vylitá Jizera
Na nápravu škod po katastrofě nabízí obcím peníze stát

Akce, ale i turistika

Na speciálním webu zájemci najdou rovněž přehled všech akcí, které budou pořádány ve spolupráci s obcemi, nejrůznějšími organizacemi i dalšími partnery. Významnou roli při organizování doprovodného programu má sehrát 19 muzeí, galerií i Středočeská vědecká knihovna v Kladně. Z těchto příspěvkových organizací kraje vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřina Pešatová ve čtvrtek vyzdvihla alespoň rakovnické Muzeum T. G. Masaryka s pobočkou v Lánech, Památník Karla Čapka a připomenutí odkazu Josefa Lady, z jehož díla vycházejí naše současné představy o venkovské minulosti.

Velké plány má i ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Nora Dolanská. Její tým připravil specializovaný leták s nabídkou tří různých tras zaměřených nejen k samotnému výročí, ale i k představení středních Čech za první republiky.

Na oslavy by měl kraj vynaložit dohromady kolem pěti milionů korun. Se zhruba dvěma miliony z této částky se počítá na přípravu publikace. 

Ilustrační foto
Mobil se teď má stát lepším přítelem lidí cestujících veřejnou dopravou

Klíčové momenty středočeských oslav 100 let české státnosti
- Příprava a vydání velmi prestižní publikace přibližující vývoj středočeského regionu mezi lety 1918 a 2018, jejíž jednotlivé kapitoly budou v měsíčních odstupech publikovány také na www.slavime100let.cz
- Bohatý doprovodný program s významným zapojením krajských muzeí a galerií (ale i se spoluprací měst a obcí i rozmanitých organizací, školy nevyjímaje)
- Představení významných středočeských lokalit spjatých s dějinnými událostmi v rámci propagace cestovního ruchu
- Jízda historického vlaku připomínajícího doby první republiky
- Den Středočeského kraje 28. října 2018 se specializovaným programem v krajských muzeích a galeriích

Kraje jdou svou vlastní cestou

V historických prostorách Obecního domu v centru Prahy, přímo mezi zdmi, které byly před stoletím svědky zásadních událostí vedoucích ke vzniku samostatného československého státu, ve čtvrtek opakovaně zazněla vznešená slova o vztahu Prahy a středních Čech při utváření češství, kdy byla Praha označována za hlavu a středočeský region za tělo (vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřina Pešatová pak ještě připomněla obyvatele kraje, které pojmenovala jako „sůl země“). V souvislosti s připravovanými velkolepými oslavami se Deník ptal i po krku. Po současné spojnici „hlavy“ a „těla“. Budou nějaké vazby mezi aktivitami chystanými ve středních Čechách a v Praze?

Za onen krk hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová označila sebe – společně s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (obě ANO). Právě ony podle jejích slov představují potřebnou spojnici. Dalšími „krky“ pak prý jsou ostatní hejtmani, kteří se v rámci Asociace krajů ČR baví o svých plánech, přičemž domlouvají vzájemnou spolupráci a koordinaci aktivit při pořádání oslav. Třeba i s Brnem. Tyhle kontakty si středočeská hejtmanka pochvaluje.

Posteskla si naopak nad rolí končící vlády. U ní se z pohledu krajů zdá, že při plánování oslav zaspala. Alespoň k hejtmanům se dostaly pouze informace o rozdělování peněz na pořádání oslav mezi jednotlivá ministerstva. Nic víc; žádná celostátní koncepce, žádné debaty o spolupráci centra s regiony… 
„Kraje nečekají – a jdou si svou cestou,“ konstatovala Jermanová – jež s omluvou příznivcům 17. listopadu označila právě 28. říjen za jeden z nejdůležitějších svátků. „Česká státnost by se měla řádně oslavit,“ zdůraznila.

Ilustrační foto
V porodnicích se rozkřičelo nejvíce Honzíků a Elišek