Vzájemná součinnost se má soustředit především na společnou propagaci památek ve správě památkového ústavu a těch, které jsou v majetku kraje. Jestliže memorandum hovoří o „budoucí spolupráci při uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví“, znamená to, že středočeské památky mají být více vidět. V první řadě má jít o poskytování fotografií i textů sloužících k vzájemné propagaci jak v publikacích, tak na výstavách – a nabízí se také možnost vzájemného poskytování prostorů v památkových objektech pro pořádání mimořádných akcí. Patří sem ale třeba i prezentace repliky koruny císaře Svaté říše římské, již kraj vlastní už léta.

Konkrétní podmínky spolupráce mají upřesnit smlouvy, jejichž uzavření na podpis memoranda naváže.