S tím, že připravené peníze mají posloužit jako podpora financování navýšených kapacit – či sociálních služeb nově zařazených do krajské sítě.

Zejména jde o pečovatelské služby, připomněla středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Mnohé z nich mimochodem zažívají proměnu: přechod od zajišťování nákupů a úklidu ke skutečné péči, kvůli níž těm, kteří ji potřebují, bývalo dříve doporučováno umístění v domovech seniorů či obdobných zařízeních. Rozvíjejí se však i další služby terénního a ambulantního charakteru.

Jednotlivé organizace budou o dotace žádat krajský úřad, který na svých webových stránkách zveřejní potřebné dokumenty – jeho role je nicméně spíše zprostředkovatelská. Heřmanová uvedla, že kraj bude konečným příjemcům posílat peníze od státu. „Jedná se o rozdělení finančních prostředků přidělených na letošní rok z ministerstva práce a sociálních věcí, které jsme si cíleně ponechali právě pro tento účel,“ konstatovala.

Heřmanová si pochvaluje, jak se ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb daří měnit charakter pečovatelství: nejen přibývá úkonů, které pečovatelky zajišťují třeba v rámci jejich obsluhy a zajišťování hygieny, zvyšuje se kapacita i dostupnost až do večerních hodin. „Seniorům to pomáhá setrvávat co nejdéle ve svých domovech, neodcházet do pobytových služeb,“ vysvětlila radní dopady změn. Jinými slovy: u mnohých klientů se daří nástup do domova seniorů přinejmenším oddálit, aby mohli co nejdéle zůstávat v prostředí, které znají, a v těsném kontaktu se svými blízkými.

Dotační peníze pro sociální služby:
- Kraj bude rozdělovat částku ve výši 20 021 800 Kč na podporu financování navýšených kapacit stávajících či nově zařazených sociálních služeb
- Peníze jsou určeny pro předem stanovené organizace, které jsou zařazeny v krajské síti poskytovatelů sociálních služeb
- Finance budou směřovat do navýšených kapacit terénních a ambulantních služeb, především pečovatelské služby
- Akruální krok vychází z nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 až 2022

Zdroj: Aneta Heřmanová, středočeská radní pro oblast sociálních věcí