Podporu lze získat na pořízení tepelného čerpadla, kotle na biomasu (ať už s ručním přikládáním, nebo automatického) či plynového kondenzačního kotle. Výše podpory se u různých zdrojů tepla liší; v některých oblastech středních Čech se navíc připočítává příplatek zohledňující znečištění ovzduší. Na rozdíl od minulosti už však nejsou dotovány kotle pro spalování uhlí, a to ani ve verzi kombinace s biomasou.

Program, který nese oficiální označení Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 – 2023, byl vyhlášen letos počátkem května. Hlavně v prvních dnech, a zejména v prvních hodinách elektronické registrace žádostí, se setkával s velkým zájmem. Jeho pravidla uvádějí, že žádosti o kotlíkovou dotaci je možné podávat až do 30. června 2022 – nebo do vyčerpání peněžních prostředků určených na tento dotační program. To prozatím není aktuální: s ministerstvem životního prostředí se podařilo dojednat podstatné zvýšení částky přidělené do středních Čech.

Suma určená pro tento dotační titul se navyšuje o 204,6 milionu korun, informoval v úterý náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). „Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude dále navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy – a také o finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám,“ konstatoval.

Podtrženo a sečteno: na třetí výzvu kotlíkových dotací má být v kraji k dispozici přes tři čtvrtě miliardy korun; dohromady kolem 780 milionů. Ani to však ještě není vše. Helena Frintová z kancléře hejtmanky v úterý upozornila na další příznivé informace z ministerstva životního prostředí. „Ministr Richard Brabec ve svém dopise hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (oba ANO) přislíbil zajistit dostatek finančních prostředků na pokrytí zájmu všech způsobilých žadatelů,“ uvedla Frintová.

I když se tedy má dostat na všechny a nezdá se být důvod k tlačenici, náměstek hejtmanky Kovács doporučuje podat žádost již nyní. Právě teď je podle něj ten nejvhodnější čas, aby všechno úřadování, schvalování a podepisování vyšlo tak, že vlastní výměna tepelného zdroje připadne na období mimo topnou sezonu. Otálet se nedoporučuje i kvůli předpokladům, že s rostoucím zájmem také výrazně vzroste vytížení firem, které tyto služby zajišťují.

Žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla

- Žádosti musí být podávány elektronickou formou. Elektronickou registraci vyplní žadatelé na webové stránce: kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost.

- Po odeslání registrace obdrží žadatelé potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód k identifikaci, pořadí žádosti, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. Žádost podanou elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou, podepíšou – a doplněnou potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Lze ji přinést osobně, ale i využít služeb pošty nebo kurýrů.

- Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat opět na webu krajského úřadu. Pod odkazem: www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace naleznou tabulku, která pro jednotlivé podané žádosti monitoruje celý průběh zpracování. Aktualizována je vždy k 15. dni v měsíci. Nejsou (a nebudou) v ní obsaženy žádné citlivé údaje žadatelů, takže se není třeba obávat jakéhokoli zneužití osobních dat.

Zdroj: Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočeského kraje