Středočeské hejtmanství na to v pondělí 9. března upozornilo prostřednictvím svého internetového portálu Středozemě. Připomíná, že všichni zájemci si stále mohou podat žádost o příspěvek – a v případě splnění podmínek mají šanci, že dotaci získají.

Navzdory vyčerpání původně připravených finančních prostředků je stále dostatek peněz na uspokojení dalších zájemců o příspěvek; podařilo se totiž zajistit další zdroje. Peníze poskytne ministerstvo životního prostředí, které splnilo slib, že v případě velkého zájmu žadatelů částku připravenou k rozdělení navýší.

Konkrétně budou k dispozici peníze zbývající z dřívějška, z první a druhé výzvy k podávání žádostí o kotlíkové dotace, přerozdělené prostředky z regionů, kde se kotlíkové dotace setkaly s menší pozorností, i finance zbylé z národního podprogramu Nová zelená úsporám. Dohromady jde o balík: jedná se zhruba o 205 milionů korun.

Zájemci, kteří by se chtěli stát žadateli o kotlíkové dotace, najdou potřebné informace, pokyny i formuláře na webu krajského úřadu. Pro přímý odkaz lze využít například odkaz bit.ly/2vHzIg3. Žádosti se registrují elektronicky, následně je třeba dokument vytisknout podepsat a doplněný předepsanými přílohami doručit na krajský úřad také v „papírové“ podobě. S vyplněním žádosti často nabízejí pomoc i firmy, které zajišťují projekční práce nebo vlastní výměny tepelných zdrojů.

Co je možné uhradit z kotlíkových dotací:

- nový zdroj tepla (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu automatický nebo s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel) včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce; výše poskytované podpory se liší podle zvoleného zdroje tepla
- novou otopnou soustavu
- rekonstrukci nynější otopné soustavy
- nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
- projektovou dokumentaci

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje