V úseku mezi nultým a druhým kilometrem dálnice byl zaveden provoz v režimu 1/1+2 – s převedením jednoho jízdního pruhu ve směru na Plzeň do protějšího jízdního pásu – a dopady se tak projevily v obou směrech jízdy. ŘSD upozornilo i na zdržení směrem k metropoli: při jízdě od Rudné k dálnici D0 neboli Pražskému okruhu. Jedná se o místo s vysokou intenzitou provozu: v průměru tudy projíždí 55 tisíc vozidel.

Cílem souběžné rekonstrukce dálničních mostů (překlenujících při okrajích Chrášťan ulice Plzeňská a Chýňská), postavených v roce 1982, je zajistit možnost jejich používání nejméně na dobu příštích 15 let.

Rekonstrukci za 68,72 milionu korun bez DPH provádí společnost Hobst. Pro řidiče je důležitým termínem listopad, kdy by měla postupně se měnící dopravní omezení skončit. Práce však ještě budou pokračovat – už však bez dopadů na plynulost průjezdu (a v té době rovněž na zimní údržbu).