Nešlo přitom o problémy, které by souvisely se sněhovou kalamitou. Vyhodnocované kontroly, prováděné na místech náhodně vybraných podle registru smluv, se uskutečnily již v listopadu – a byly zaměřené na běžnou údržbu za běžných podmínek: na drobné opravy vozovek, metení, sekání trávy, čištění příkopů, obnovu nátěrů kovových konstrukcí či čar na silnici neboli vodorovného dopravního značení.

Poznatky z kontrol práce zadávané krajem vnímá příznivě radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO). Podle jeho slov je potěšující zjištění, že se zlepšila práce úředníků i dělníků v terénu, což je prý nyní setrvalý trend. „Opět došlo ke zlepšení jak v administrování objednaných prací, tak i kvality prováděné práce,“ konstatoval. Připomněl, že ti dodavatelé, kteří pochybili, byli vyzváni k nápravě za vhodných klimatických podmínek.

Současně dostaly firmy upozornění, co by měly do budoucna zlepšit, uvedl Petrtýl, přičemž naznačil, v čem je zakopaný pes: jde o mizernou kvalitu strojů i lidí. Konkrétně hovoří o nedostatečné kapacitě kvalifikovaných pracovníků, kteří by zajistili provedení nasmlouvané činnosti, a o zastaralém vozovém parku včetně mechanizace.

Namátkové kontroly nicméně podle Petrtýlových slov mají příznivý dopad už nyní. „Potvrzuje se nám, že jejich vlivem se dodavatelé snaží plnit objednané dílo ve stanovených termínech a dbají i na vyšší kvalitu objednané práce,“ připomněl.