Nejméně 15 dní před tím, než se návrhem výhledů rozpočtů budou zabývat krajští radní, budou podklady zveřejněny na webovém Portálu příspěvkových organizací Středočeského kraje (portalpo.kr-stredocesky.cz). Nalézt lze údaje pro všechny krajské příspěvkovky – ať už v oblasti cestovního ruchu, dopravy, kultury, školství, zdravotnictví, řízení projektů (kam patří Regionální dotační kancelář) i oblasti sociální.

Třeba veřejností pozorně sledovaná oblast dopravy zahrnuje dvě organizace. Integrovaná doprava Středočeského kraje, která zajišťuje autobusovou i vlakovou obslužnost, letos dostává 33,4 milionu korun – a za dva roky by to mělo být 43,3. A lze vyčíst třeba i to, že se zde počítá s výraznějším nárůstem počtu pracovních úvazků. Krajská správa a údržba silnic, jež má na starosti stav pozemních komunikací II. a III. třídy i jejich mostů, si má z letošních 1,5 miliardy korun polepšit za dva roky na 2,1 miliardy.

Například údaje o nemocnicích ale najít nelze. Ty fungují jako akciové společnosti. Příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti zdravotnictví jsou jen čtyři dětská centra a záchranná služba. Třeba záchranáři mají místo nynějších 501,3 milionu dostat za dva roky od kraje 575,2 milionu. Dá se ovšem čekat, že sledovat souvislosti a porovnávat svoji pozici se sousedy budou hlavně ředitelé organizací, již existuje více podobného typu – například poskytovatelé sociálních služeb, střední školy či muzea.

Dostat se k požadovaným informacím nicméně zabere chvíli klikání – a na portálu příspěvkových organizací je třeba neustále sjíždět do spodní části obrazovky. Z rejstříku si uživatel vybere příslušnou organizaci, zvolí záložku Dokumenty, pak tlačítko hovořící o návrhu výhledu rozpočtu – a nakonec ještě musí zvolit odkaz Stáhnout.