Po jednání se starosty, jejichž zastupitelstva byla ochotna požadovanou částku uhradit, případně jednat o zrušení některých spojů, aby se platba snížila, nyní přichází doba tvrdého vyjednávání s těmi, jimž se do placení nechce.

Možná je za dveřmi i doba tvrdých rozhodnutí. Středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) se tím alespoň netají: kdo nepřistoupí na smlouvu navrhovanou krajem, musí počítat se škrty. S citelnými škrty. Zůstanou jen nezbytné spoje, jejichž rozsah omezit nelze: třeba autobusy, jimiž jezdí děti do školy a opět se vracejí domů. Vše, co je v rámci krajského systému standardů označeno za nadstandard, může skončit.

Kraj chce připojení Kladna a Mladé Boleslavi

Nyní se rozhodování týká dvou největších sídel v kraji: statutárních měst Kladno (66 903 obyvatel) a Mladá Boleslav (41 868); obě jsou navíc významným přestupním uzlem – a tak lze bez velkého přehánění konstatovat, že nyní je ve hře zajištění veřejné dopravy pro až bezmála čtvrt milionu lidí. Že jde do tuhého, naznačuje čerstvé vyjádření na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje. Informuje, že kraj vyzval oba primátory k dalšímu jednání o zajištění dopravní obslužnosti obou měst a jejich blízkého okolí: necelého půl roku před komunálním volbami výslovně jmenuje Milana Volfa (Volba pro Kladno) a Raduana Nwelatiho (ODS). S tím, že karty jsou rozdány jasně. „V případě, že vedení měst nepřistoupí ke smlouvě s nabídnutými parametry, bude Středočeský kraj nucen přistoupit k redukci spojů tak, aby vyhověl pouze základním principům vyplývajícím ze zákona,“ uvádí krajský úřad.

„Ze standardů necouvneme,“ odpověděl právě v souvislosti s postoji Kladna a Mladé Boleslavi radní Borecký na dotaz Deníku už v minulosti. Pokud se kraj s představiteli některé radnice nedohodne – buď dojde ke shodě v tom smyslu, tom, že zastupitelstvo rozhodne o zaplacení částky (případně se obě strany shodnou na omezení konkrétních autobusových spojů, aby se tato suma snížila) – budou následovat škrty: výraznější omezení rozsahu veřejné dopravy objednávané krajem ve srovnání se stavem dosavadním. Jestliže obec komunikuje, bude kraj o těchto omezeních rozhodovat po dohodě s jejími představiteli; pokud na snahy hejtmanství o domluvu kolem placení nereaguje, vzejde redukce z návrhu krajské organizace IDSK: Integrované dopravy Středočeského kraje.

Obě největší středočeská města se od počátku zařadila k odpůrcům placení podle nových pravidel standardů dopravní obslužnosti – a stala se příkladem i pro některé menší obce. Argumenty jsou rozmanité: od odmítnutí nově zaváděných krajských pravidel pro údajnou nezákonnost, jestliže odpovědnost za zajišťování veřejné dopravy má právě kraj (na což hejtmanství odpovídá, že základní obslužnost v rozsahu daném zákonem zajistí zdarma a platby se týkají pouze spojů, jež jsou podle nových krajských pravidel považovány za nadstandard) přes odmítnutí neúměrné výše požadovaných nákladů až po ochotu jednat teprve poté, co kraj předloží detailní podklady k jednotlivým linkám: včetně vytíženosti konkrétních spojů a vyčíslení jejich ekonomických výsledků v rozsahu požadovaném obcemi.

Právě ve vztahu ke Kladnu a k Mladé Boleslavi krajský radní Borecký uvedl, se se zatím „nepodařilo najít společnou dohodu“, a to navzdory předchozí písemné i osobní komunikaci. Nabízí poskytnutí právní analýzy, o niž kraj opírá své kroky. Současně potvrzuje, že pokud k dohodě nedojde, některé autobusy přestanou jezdit: kraj jakožto objednatel regionální autobusové dopravy přistoupí k redukci spojů tak, aby vyhověl pouze základním principům vyplývajícím ze zákona. To by pro obyvatele těchto regionů znamenalo citelné zhoršení cestování; stejně jako pro návštěvníky.

Zda by k tomu mělo dojít ještě do komunálních voleb, Borecký nezmínil; termín pro nalezení dohody neupřesnil (avšak podle nynějších předpokladů by jednotný celokrajský systém měl být připraven do konce června). Trvá ale na tom, že bez jejího uzavření nynější rozsah dopravní obslužnosti zachován nebude. „Není možné, aby Kladno a Mladá Boleslav stály mimo systém. Aby byly černými pasažéry, na které budou doplácet ostatní středočeská města a obce. Věřím tak, že nalezneme společnou dohodu,“ prohlásil Borecký.

Jednotná pravidla spravedlivá pro všechny

Standardy dopravní obslužnosti jsou ve středních Čechách nově zaváděným systémem financování veřejné dopravy, který nemá v jiných krajích obdobu. Nicméně pokud se zde ujme, zřejmě se stane inspirací pro některé další kraje. Podle argumentů hejtmanství přinášejí jednotný celokrajsky platný a spravedlivý systém příspěvků na veřejnou dopravu počítaný nejen podle počtu obyvatel, ale především podle počtu linek a spojů na nich, které místo obsluhují.

Řada obcí dosud nepřispívala vůbec, jiné pak platily na základě dříve uzavřených dohod a smluv velmi rozmanité částky: někde málo, jinde naopak hodně. Například (jak alespoň připomíná web sdo2022.cz, kde kraj zveřejňuje výši příspěvků vyměřených pro jednotlivé obce) Kladnu, loni platícímu 881,3 tisíce za rok, se má úhrada zvednout na 12,2 milionu korun. Mladá Boleslav by se měla rozjet z nuly na 3,6 milionu. Naopak třeba Beroun, dosud hradící 12,3 milionu, má s novou platbou 5,5 milionu výrazně ušetřit. Polepší si také například Úvaly na Praze-východ, kde je Borecký starostou: z 3,1 milionu poklesne platba na necelé dva. Kraj ohlásil ochotu jednat nejen s jednotlivými obcemi, ale i s případnými regionálními svazky obcí, od nichž získá celkovou částku; je pak na členech svazku, jak si tuto sumu mezi sebou rozpočítají (třeba formou kapitační platby, to jest „na hlavu: podle počtu obyvatel).

Do prázdnin by zřejmě mělo být jasněji

Smlouvy vyplývající ze standardů dopravní obslužnosti by podle krajského úřadu měly být uzavřeny do prázdnin – alespoň tak lze rozumět slovům, že cílem je uzavřít proces smluvního zajištění nejpozději do konce 1. pololetí. Nyní jsou smlouvy úspěšně projednány, či dokonce již uzavřeny ve více než 85 procentech měst a obcí. Kraj je však neplánuje uzavřít se všemi 1144 středočeskými obcemi a městy. Nepotřebují je necelé dvě stovky z nich, kde mají dopravní obslužnost pouze na úrovni standardu nebo nižší. O tom, že obcím, jimž podle vlastních pravidel standardů dopravní obslužnosti zajišťuje veřejnou dopravu v rozsahu omezenějším, než je považováno za standard, by naopak příspěvky poskytoval kraj, se neuvažuje.

Uplatňování standardů dopravní obslužnosti kraj a IDSK intenzivně připravují připravují od loňska. Dlouhodobě se také o nich diskutuje – a to včetně přístupu Kladna a Mladé Boleslavi. Jestliže radní Borecký v lednu naznačil, že pokud se kraj s představiteli Mladé Boleslavi nedomluví, mohly by město opustit expresní autobusy zajišťující spojení s Prahou, jejichž trasy by se změnily s přesměrováním do jiných měst, opoziční zastupitel Robert Bezděk (ANO) to označil jako jednostranný diktát a nikoli snahu o dohodu. Slova jako diktát nebo vydírání nicméně radní Borecký rázně odmítá. Trvá na tom, že cílem je dosáhnout toho, aby se sytém financování veřejné dopravy stal transparentním – a hlavně spravedlivým; aby některé obce nedoplácely na jiné, zatímco mnohde se jen takzvaně vezou s ostatními.