V rámci „dílčího plnění nádrže“, jak se vyjádřil Hugo Roldán z centrály Povodí Vltavy, se předpokládá vzestup hladiny na kótu 341,50 metru nad mořem výškového systému Bpv (Balt po vyrovnání). „Během první poloviny března,“ očekává Roldán.

Upozorňuje však, že přesnější odhady nejsou k dispozici, jestliže rychlost vzestupu hladiny závisí na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí. V pátek v poledne aktuální hladina dosahovala úrovně 340,59 metru nad mořem.

Protože stále pokračují další práce na lodním výtahu i na hrázi vodního díla, bude státní podnik Povodí Vltavy další vývoj upřesňovat podle jejich postupu. Hladina zásobního prostoru je daná kótou 349,90 metru nad mořem. Maximální retenční hladina pak dosahuje úrovně 353,60 metru nad mořem.

Vývoj hladiny Orlíku můžete sledovat ZDE.