Kouření nepotvrzeno, špína ano

Opakovaně se stalo, že při návštěvě zástupců hygieny se prohřešek související s kouřením neprokázal – v době kontroly bylo z tohoto pohledu vše v pořádku – ale přesto padla pokuta. Kvůli nedostatkům odhaleným v kuchyni.

Naposledy se to přihodilo v městysu na Příbramsku, kam se hygienici vypravili právě prověřit podnět na porušování zákazu kouření, informoval ředitel odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice Michal Novotný. „Ten se neprokázal, zato úroveň provozní hygieny byla tristní – a tak byla nařízena sanitace, kterou provozovatel neprodleně provedl,“ konstatoval Novotný.

Připomněl v té souvislosti zanedbaný úklid v celém zázemí; zejména v kuchyni, ve skladech a přípravnách. Navíc v provozovně překáželo množství věcí nesouvisejících s provozem včetně osobních věcí personálu. Co naopak chybělo, bylo jakékoli označení rozpracovaných pokrmů uložených v lednici: nedalo se tedy určit, kdy byly vyrobeny.

We love cycling
Víte, jak se chovat na silnici? Škodovka spustila projekt pro cyklisty i řidiče

To, že si zákazníci nenechají všechno líbit, ukazují i další podněty. Kvůli zdravotním potížím po jídle poslali lidé hygieniky do restaurace v jiné větší obci na Příbramsku. Tam se vedle nepořádku v kuchyni našly mimo jiné i takové věci jako nářadí, kabely či uložené boty.

Upozornění nasměrovalo hygienu také třeba do podniku s lepší pověstí v obci na Berounsku, kde se vedle nečistot, umyvadla na mytí rukou zaskládaného noži a množství předmětů, jež v kuchyni neměly co dělat, našly i nevhodně skladované suroviny či zmražené potraviny s prošlým datem spotřeby. Či do restaurace v obci na Rakovnicku se špínou a zchlazenými pokrmy bez označení, mezi nimiž navíc bylo jídlo pro personál.

Vážná pochybení se však nevyhnou ani větším provozům. Třeba kontrola vývařovny na Kolínsku skončila dokonce zásahem deratizační firmy, když se trus hlodavců našel pod nábytkem i v regálech skladu potravin. K dalším výtkám zde patřily množství mrtvých much na parapetu okna, chybějící data na zmražených polotovarech či chybějící příslušenství umyvadla na mytí rukou.

Bývalý výběh pro muflony v lesoparku Litavka se změní na psí park.
Pejskaři volají po psích parcích. Někde už začínají vznikat

Pokuty skoro za dva miliony

Bilance tří čtvrtletí kontrol provozoven stravovacích služeb ve středních Čechách připomíná od ledna do září 2015 návštěv. Odhalení vedla k 604 finančním sankcím. Celková výše pokut se vyšplhala na 1 944 100 Kč (v průměru to tedy „spravily“ tři tisícovky). Vlastně je to ale vcelku příznivá zpráva. Loni, kdy ve stejném období hygienici vykonali o 15 kontrol méně, rozdali dokonce 892 pokut; jejich součet dva miliony překročil: 2 129 900 Kč.

„Potěšující je i fakt, že zatímco loni jsme ke konci září okamžitě uzavřeli 10 provozoven, letos jsou to jen čtyři,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová. Navíc se provozovatelé zpravidla ihned pustí do odstraňování nedostatků: projeví tedy „účinnou součinnost“.

Nedostatky odhalené v kuchyních

* Mezi nejčastější pochybení, která středočeští hygienici zjistili za prvních devět měsíců letošního roku, patří:
- neoznačování polotovarů připravených přímo v kontrolovaných provozovnách (27 procent);
- nezajištění obecných požadavků na potravinářské provozy (24 procenta);
- nedostatky v provozní hygieně (22 procenta)

* Ve zvláště rizikových případech, jichž bylo celkem 192, hygienici rozhodli o nápravných opatřeních; zejména šlo o:
- nařízení sanitace (důkladného úklidu) provozovny s následným prověřením výsledku (59);
- vyřazení nevyhovujících potravin ze stravovací služby (74);
- nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (5);
- okamžité uzavření provozovny (4)

* Za závady týkající se porušování protikuřáckého zákona uložili středočeští hygienici od prvního po třetí čtvrtletí 17 pokut v celkové výši 55 500 Kč; nejčastějšími nedostatky jsou:
- nedostatečné označení provozovny cedulí Kouření zakázáno
- umístění automatů na cigarety tak, že jsou přístupné dětem

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za leden – září 2019

Orlická přehrada.
V Orlíku na zimu ubyde sedm metrů vody