Že se krajští silničáři proti finanční sankci ohrazují a chtějí se bránit formou mimořádného opravného prostředku v podobě správní žaloby, informoval krajský úřad už na sklonku ledna. V úterý zveřejnil tiskovou zprávu KSÚS. Vlastní pochybení nepřipouští a trvá na tom, že zakázky na dopravní značení byly v souladu se zákonem.

„Vedení KSÚS s právním názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i jeho rozhodnutím nesouhlasí,“ konstatovala v úterý Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Je přesvědčeno, že o nezákonné dělení předmětu zakázky se nejednalo. Nesouhlasí proto ani s udělenou pokutou – a bude se domáhat zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u Krajského soudu v Brně,“ doplnila.

Debaty trvají už roky

Věc budí mimořádnou pozornost nejen proto, že v nynější době aktuálních debat kolem zakázek KSÚS a jejich prošetřování policií jde o případ, v němž je k dispozici pravomocný verdikt. Zaujme i z toho důvodu, že je na úrovni středočeské politiky sledována dlouhodobě. S kritikou zakázek KSÚS vystupoval tehdejší krajský radní Martin Macháček (STAN) už před rozpadem středočeské koalice v říjnu 2017. Odsuzoval údajně účelové dělení veřejných zakázek na několik menších, a to prý s jasným cílem: vyhnout se otevřenému výběrovému řízení, do něhož se může přihlásit kdokoli, a dodavatele vybírat podle porovnání nabídek předložených několika oslovenými firmami.

Dvojí pohled na věc

Úřad chránící hospodářskou soutěž za objednávky čar na silnici vyměřil krajským silničářům pokutu s tím, že porušili zákon o zadávání veřejných zakázek – a došlo k narušení řádné hospodářské soutěže. „Postup zadavatele však nevedl k úplnému vyloučení soutěže, jelikož jednotlivých „poptávkových řízení“ se zúčastnilo vícero subjektů s různými nabídkami,“ upozornil úřad na polehčující okolnost, jež měla vliv i na určení výše pokuty. To vše vedení KSÚS odmítá s tím, že zakázky přesně reagovaly na aktuální poměry v rámci organizace i na trhu – a o nezákonné dělení předmětu zakázky se nejednalo. Čili: chybné je jak rozhodnutí úřadu, tak udělení pokuty – a KSÚS se své pravdy bude domáhat podáním správní žaloby.

„Soudit se může každý – stejně jako tvrdit, že zaplacenou pokutu vysoudí zpět,“ řekl v úterý Deníku krajský zastupitel Michael Pánek (ODS), který krajské silničáře a jejich zakázky kritizuje s dlouhodobou vytrvalostí. Posteskl si současně, že uloženou pokutu nemusel nikdo zaplatit ze svého. Jeho stranický kolega Martin Kupka zase tlačí na tým hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), když žádá veřejné představení opatření ze strany vedení kraje, jež by zabránila dalším pokutám. S blížícími se krajskými volbami bude podobná slova zřejmě slyšet často.

Dohady kolem pokuty pro krajské silničáře
* 1. února 2017 uzavřela krajská správa a údržba silnic v rámci čtyř veřejných zakázek malého rozsahu smlouvy na obnovu vodorovného dopravního značení ve čtyřech oblastech Středočeského kraje.
* 28. ledna 2020 informoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že KSÚS uložil pokutu ve výši 300 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek – přičemž toto rozhodnutí už pravomocně potvrdil předseda úřadu Petr Rafaj.
* Podle rozhodnutí úřadu zadavatel plnění nezadal jako podlimitní veřejnou zakázku, ale postupoval mimo zadávací řízení. Čtveřice zakázek přitom byla „zadávána v jedné časové souvislosti“ a „tvoří jeden funkční celek“.
* Verdikt úřadu KSÚS odmítá a bude se bránit správní žalobou. S argumenty:
- S ohledem na území a četnost silniční sítě by zadat jednu obří veřejnou zakázku bylo nesmyslné. Zadány byly zakázky v rámci čtyř oblastních správ: Benešov, Kladno, Kutná Hora a Mladá Boleslav.
- Jedna velká zakázka by vyloučila středně velké firmy, které by nebyly schopny pravidelně realizovat simultánní opravu značení na různých místech kraje. Rozsah byl proto přizpůsoben tak, aby se o zakázky mohlo ucházet co nejvíce společností zabývajících se touto činností.
- Úřad při svém rozhodování nevzal v úvahu kontext a objektivní okolnosti předmětných zakázek a splnění podmínek k zajištění bezpečnosti provozu (BESIP).
- K diskriminaci dodavatelů nemohlo dojít, jestliže KSÚS ve všech zakázkách oslovila větší počet dodavatelů, z nichž vybírala vhodné dodavatele pro jednotlivé oblasti (oslovena byla většina z 26 odborně způsobilých dodavatelů).

Zdroj: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Krajský úřad Středočeského kraje