Krajský úřad ve věci Babišova údajného střetu zájmů rozhodoval opakovaně – a znovu vyhověl jeho odvolání proti černošickému rozhodnutí. Krajský úřad o tom v úterý informoval na svém webu. S tím, že rozhodnutí je již v právní moci, jíž nabylo doručením. Stalo se tak ještě v den vydání rozhodnutí, a to díky využití datové schránky. Kauza by tak měla být u konce.

Vracet se k rozhodnuté věci není důvod

„Krajský úřad Středočeského kraje v rámci výkonu přenesené působnosti rozhodl dne 16. 11. 2021 o odvolání obviněného Ing. Andreje Babiše proti rozhodnutí Městského úřadu Černošice ze dne 21. 9. 2021 ve věci přestupku podle zákona o střetu zájmů tak, že napadené rozhodnutí zrušil a řízení o přestupku zastavil,“ konstatuje stručné sdělení krajského úřadu. Aktuální verdikt kraj zdůvodňuje takzvanou překážkou věci rozhodnuté, existující v souvislosti s tím, že o totožném skutku již krajský úřad v minulosti pravomocně rozhodl. „Podle zákona nikdo nemůže být obviněn z přestupku za skutek, o němž již bylo v jiném řízení proti téže osobě pravomocně rozhodnuto,“ vysvětluje krajský úřad. Toto zdůvodnění se zdá dávat za pravdu slovům Babišova advokáta Václava Knotka, podle něhož černošický úřad pochybil: vůbec neměl zahajovat další řízení, i když obdržel nový podnět.

Premiér Andrej Babiš
Kauzu Babišova střetu zájmů úřad pravomocně zastavil

Konkrétně kraj odkazuje na své rozhodnutí ze dne 26. 9. 2019, které zrušilo tehdejší verdikt černošických úředníků s tím, že střet zájmů nebyl prokázán. Vyvolalo to tehdy velkou bouři v médiích i v části politické scény, odkazující především na fakt, že středočeskou hejtmankou tehdy byla Jaroslava Pokorná Jermanová z Babišova hnutí ANO 2011. Marně se ona i tehdejší ředitel krajského úřadu Jiří Holub snažili argumentovat, že šlo o rozhodnutí úřadu v režimu přenesené působnosti výkonu státní správy, což hejtmanka jako představitelka samosprávy nemůže ovlivnit (a ani se o to nesmí snažit); rozruch to byl skutečně značný a její vysvětlení halasně odmítající. Na sloupu semaforu u přechodu pro chodce v těsném sousedství budovy hejtmanství ostatně od té doby dodnes zůstala samolepka – nyní již notně vybledlá – hanobící jméno konkrétního úředníka, jenž byl tehdy pod rozhodnutím vyznívajícím v Babišův prospěch podepsaný. Mimochodem – nynější ředitel krajského úřadu Jan Louška, Holubův nástupce, býval v minulosti tajemníkem (tedy šéfem úřadu) i na černošické radnici.

Pokuta byla maximální: čtvrtmilionová

Městský úřad Černošice se kauzou zabýval v první instanci na základě místní příslušnosti jako úřad obce s rozšířenou působností (na niž je přenesena část výkonu pravomocí státní správy náhradou na někdejší okresní úřad). Toto přidělení věci k rozhodnutí ve správním řízení vychází z faktu, že Babiš má trvalé bydliště na Praze-západ; konkrétně v Průhonicích. Černošičtí úředníci opakovaně rozhodli o vině obviněného i o uložení peněžitého trestu (poprvé 200 tisíc korun a podruhé v maximální možné výši 250 tisíc), čímž v očích Babišových odpůrců získali pověst hrdinů, kteří se nebojí ukázat prstem na kohokoli, byť jde i o premiéra. Černošičtí úředníci opakovaně dospěli k závěru, že politikům nedovolený vliv na média (těm totiž zákon zakazuje být vlastníky periodického tisku) Babiš má i po převedení majetku do svěřenských fondů v roce 2017.

Babiš naopak od počátku tvrdil, že ve střetu zájmů není, jestliže firmy nevlastní – a obvinění je jen nesmyslně vykonstruované jeho odpůrci v politicky motivované kauze. Podnět týkající se možného střetu zájmů střetu zájmů předsedy vlády opakovaně podala česká pobočka protikorupční organizace TI neboli Transparency International. Rovněž opětovná rozhodnutí černošického úřadu v jeho neprospěch, jež postupně byla hned tři (kraj nejprve věc vrátil k novému projednání a pak dvakrát řízení zastavil), dlouhodobě označuje za účelová a zřejmě ovlivňovaná jeho politickými oponenty. Nyní již dosluhující premiér se také dlouhodobě vymezuje proti systému, který rozhodování v tak komplikované věci svěřuje lokálním úředníkům z malého města.

Centrální orgány verdikt kraje nezvrátily

Novému podnětu za strany TI, jež nyní krajský úřad smetl se stolu, předcházela ještě právní bitva navazující na jeho rozhodnutí z roku 2019. Protikorupční organizace se je snažila zvrátit podáními zaslanými nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a ministerstvu spravedlnosti. Babišovi odpůrci však loni v létě zůstali zklamáni. Zeman sice konstatoval, že závěr krajského úřadu není správný, nicméně nehledal tak závažný veřejný zájem, aby ve věci podával správní žalobu. A ministerstvo oznámilo, že žádosti TI o přezkum rozhodnutí nevyhoví.

Ilustrační foto
Investovat na dluh, ale hodně. To plánuje návrh rozpočtu kraje

Podle tehdejšího vyjádření mluvčího Vladimíra Řepky ani jinak postupovat nemohlo, jestliže podání TI neuvedlo žádné nové skutečnosti. „Je s podivem, že právníci této organizace nevědí, že kdybychom vyhověli jejich požadavku, porušili bychom zákon,“ poznamenala loni v srpnu ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ministerstvo ostatně postup středočeského krajského úřadu přezkoumávalo už o rok dřív. Dospělo tehdy k závěru, že rozhodnutí odvolacího správního orgánu nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy.