Je třeba dodržovat jasná pravidla, připomíná mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Především jde o opatření proti vzniku a šíření požáru – tedy vše zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole. Znamená to i předem pamatovat na případ, že se bude nutné vypořádat s odlétnutou jiskrou: připravit si ruční nářadí, vodu, třeba i hasicí přístroj. „V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč – a pokud svým jednáním způsobí požár, až do výše 25 000 Kč,“ upozornila Fliegerová, že případné sankce nejsou zanedbatelné.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem ohlásit krajským hasičům, a to prostřednictvím webu evidence pálení. Týká se to nejen firem, ale i akcí pořádaných obcemi či spolky! „V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč,“ varuje Fliegerová. Připomněla, že krajský hasičský záchranný sbor má pravomoc nařídit další přijetí opatření pro zabezpečení spalování, případně pálení zcela zakázat. A to i v době, kdy rozdělávání ohňů není omezeno krajským nařízením kvůli suchu.

Ilustrační foto, školní jídelna
Projekt obědů do škol se přehoupne i do příštího školního roku

Pálení nicméně hasiči doporučují oznámit předem i fyzickým osobám, které to nemají jako výslovně stanovenou povinnost. Na zmiňovaných webových stránkách, kam se lze „prokliknout“ i z webu Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, je to hotovo během chvilky. Stačí vyplnit do dotazníku údaje o místu (s přesným určením na mapě), spalovaném materiálu, době pálení, způsobu zajištění a zodpovědné osobě přítomné na místě; včetně kontaktu na ni. „Telefon, který při ohlášení pálení uvedete, mějte u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří,“ upozornila mluvčí hasičů, že spojení musí být funkční. Větší akce, k nimž patří třeba právě pálení čarodějnic, je pak dobré předem probrat i s místními dobrovolnými hasiči – a nejlépe domluvit jejich přítomnost.

Ani poté, co v uplynulých dnech po delším suchém období zapršelo, nemusí být zapalování ohňů bezpečné, přidává aktuální varování Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. „Policie ČR proto apeluje na všechny občany, kteří mají rádi přírodu (a zejména lesy), aby se v tomto počasí rozdělávání ohňů zdrželi,“ zdůraznila. I když sprchlo, je to málo; sucho stále přetrvává. „Každý člověk, který si chce v přírodě rozdělat oheň k opečení špekáčku, by měl rozmyslet, zda mu to za to stojí – a měl by si uvědomit, k jakým následkům by mohlo dojít,“ upozornila Hašlová, jakou paseku dokážou natropit i drobné ohýnky.

Paseka někdy může vzniknout opravdu: doslova a do písmene. „Lidé jsou přesvědčeni, že když si ohniště nějakým způsobem ohraničí a při odchodu oheň uhasí, nemůže se nic stát. V mnoha případech je opak pravdou,“ podotkla Hašlová. S varováním, že zejména na lesní hrabance se oheň může šířit pod zemí, aniž by to kdokoli tušil, a zůstává aktivní i po uhašení ohniště. „Les začne hořet třeba několik desítek metrů od něj – a někdy až za několik dní,“ připomněla policistka dřívější zkušenosti.

Ilustrační foto
Větší dohled na hospodaření správy silnic středočeská opozice neprotlačila