Policie se chce soustředit na místa, kam se mladí chodí bavit. Až do prosince chystá série kontrol barů, klubů, restaurací, heren i akcí pod širým nebem s předpokládanou účastí mládeže. A nezůstane na to sama. Přizve si partnery nejen z řad strážníků, ale také hygieniky, zástupce České obchodní inspekce, celníky či třeba hasiče. Hlavním cílem preventivních kontrol je zasadit úder nelegálnímu prodeji alkoholu dětem a hazardnímu hraní – a v druhém plánu dohlédnout i na to, zda jsou prověřované podniky bezpečné (včetně kontrol hasicích přístrojů či únikových cest) a zda se tam chovají ke spotřebiteli slušně.

Akce HAD není novinkou. Poprvé se uskutečnila již v roce 2015 – a střední Čechy hned utržily ostudu celostátního formátu. Odhalen zde byl mladistvý, jenž by vzhledem ke svému věku ještě ani neměl tušit, jak alkohol chutná – nicméně to věděl moc dobře. Při dechové zkoušce mu přístroj ukázal 3,25 promile. Ani o rok později ostatně nebyly poznatky z kontrol o moc lichotivější. A loni jakbysmet. Zarážely zvláště vysoké počty odhalených pijáků mladších 18 let.

Podobně jako v minulých letech se nechystá nepřetržité putování kontrolorů od hospody přes sportbar k diskotéce a zase zpět. Plánována jsou tři kola masivních kontrol – což ovšem neznamená, že by se hlídky nezaměřovaly na podávání alkoholu dětem a mládeži také jindy, v rámci své každodenní práce – a policie na to upozorňuje předem. Konkrétní termíny ovšem neuvádí. Záměrně. Jen ať se provozovatelé podniků mají na pozoru a jsou ve střehu! Jen ať vědí, že kdykoli může dojít na kontroly, zda jsou u nich dodržovány zákazy podávání alkoholu, cigaret i umožnění hrát hazard mládeži pod 18 let, stejně jako na prověření, zda zaměstnanci nejsou s to přimhouřit oko, aby neviděli prodej nelegálních drog.

„Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli restauračních zařízení nad dodržováním platné legislativy – a také osvěta,“ shrnul tuto myšlenku první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Nová národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová doplnila, že akce je zaměřena především na budování zodpovědnosti dospělých. „Jsou těmi, kdo mají dodržovat zákony a nezletilým alkohol nenabídnout,“ konstatovala. S tím, že skutečnost je pohříchu zcela odlišná. Vždyť evropská školní studie potvrzuje, že přes 86 procent dětí vnímá dostupnost alkoholu v České republice jako velmi snadnou! Zákon nezákon. Prověřování, zda jsou prodejci pevní jako skála, bude i ve formě provokace. Česká obchodní inspekce počítá s tím, že v rámci akce HAD nasadí i nastrčené figuranty, potvrdil její šéf Mojmír Bezecný.

Odpovědi na otázky nabídne facebook
Na to, že v rámci příprav preventivně bezpečnostní akce HAD se odehrávají i živé debaty s odborníky na profilu www.facebook.com/PolicieCZ, upozornila ve středu Deník Renata Povolná z odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Ve čtvrtek přiblíží zapojení České obchodní inspekce její mluvčí Jiří Fröhlich, v pátek se k úloze celníků při kontrolách hazardu vyjádří Anna Zítková a David Vorel. Dotazy bude možno pokládat vždy od deváté hodiny – a na odpovědi pak bude vyhrazen čas mezi desátou a dvanáctou.

I tato příležitost k debatě ve formě live chatu má provozovatelům restauračních a zábavních podniků všeho druhu nabídnout příležitost, aby k preventivní akci mohli získat všechny potřebné informace, zdůraznil ředitel služby pořádkové policie Martin Hrinko. „Přinášíme možnost se na kontroly připravit, prodiskutovat legislativní náležitosti a postupy,“ konstatoval Hrinko, kterého lze bez nadsázky označit i za hlavu HADa – je totiž vedoucím organizačního štábu akcí HAD 2018.

Od pondělka 27. srpna se akce HAD rozjíždí, upozornila Povolná, že první kontroly je možno očekávat už v závěru prázdnin. Příležitostně pak mají masivní prověrky míst sloužících k zábavě pokračovat až do konce roku.