„K velkému počtu úrazů dochází doma. Ať už jsou to popáleniny, otravy, úrazy elektrickým proudem, pády z výšek a podobně. Značné množství úrazů se ale stává také v dopravě, nebezpečné je i koupání či setkání s neznámým psem,“ připomíná některé z příčin mluvčí příbramských policistů Monika Schindlová.

Doma by děti měly dodržovat následující zásady. Malé dítě by mělo vědět, že má dávat pozor na horká jídla a na varné konvice, nikdy si nesmí brát samo léky z lékárničky, různé čisticí prostředky nejsou na hraní, na elektrickou zásuvku se nesahá mokrou rukou a nestrkají se dovnitř ani žádné předměty, z oken se nemá vyklánět a nemá otevírat neznámých lidem.

Při pohybu venku by se děti měly držet následujících pokynů. Místem na hraní jsou zahrady, hřiště a parky. Zásadou je, nedotýkat se neznámých věcí jako jsou například injekční stříkačky, stará munice a další, nechodit ke sloupům elektrického vedení. „Oheň rozdělávají jen dospělí lidé, sbíráme pouze známé rostliny a plody, po skalách lezou jen horolezci, neskáčeme do neznámé vody, na loďce jezdíme se záchrannou vestou, za bouřky se neschováváme pod vysoké stromy a nikdy si nehladíme neznámého psa,“ připomíná zásady bezpečnosti policejní mluvčí.

Často také děti vyráží na kolech o prázdninách na silnice. A to jak v obcích a městech, tak i mimo ně. „Co se týká bezpečnosti v dopravě, je důležité vědět, že dítě smí jezdit na kole samo po silnici až od 10 let. Je zapotřebí, aby znalo dopravní předpisy, značky, mělo kolo správně vybavené a na hlavě řádně nasazenou ochrannou přilbu. Pokud jede po silnici večer či za šera, je nutno použít reflexní oblečení a světla. Dítě by také mělo dobře znát pravidla správného přecházení vozovky,“ uzavírá Monika Schindlová.