Celoevropská akce, jež byla koordinována mezinárodní organizací složek dopravní policie Tispol, byla zacílena především na dodržování dovolené rychlosti jízdy; jak v obci, tak i mimo obec. „Dále se hlídky zaměřily na kontrolu dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších zákonů souvisejících se silničním provozem,“ připomněl Chalupa.

Mimochodem – při porušení stanovených rychlostních limitů policejní hlídky v rámci akce trvající od pátku do neděle nachytaly 234 šoférů (a dalších deset jich provinilců odhalily automatizované systémy). Z dalších řešených prohřešků Chalupa upozornil na nevyhovující technický stav, což se týkalo 52 vozidel. Alkohol za volantem policisté odhalili v devíti případech, drogy pak šestkrát. Celkem 423 přestupky vyřešili policisté na místě. V takzvaném příkazním řízení rozdali pokuty dohromady za téměř 210 tisíc korun. Třiačtyřicet vážnějších prohřešků se bude řešit ve správním řízení.

Na měření rychlosti se budou středočeští policisté zaměřovat i nadále, upozornil Chalupa. „Nedodržování rychlostních limitů je podle statistických údajů jedním z nejčastějších dopravních přestupků – a bezprostřední příčinou vzniku kolizních situací a nehod s vážnými či tragickými následky,“ zdůraznil.