Lákat by je měl Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie – s náklady pro krajský rozpočet vyčíslenými na více než 41 milionů korun. Až 36měsíční působení jednoho vědeckého pracovníka by tudíž měla v průměru podpořit částka z krajských peněz převyšující jeden a čtvrt milionu. Jako příspěvek na plat, bydlení i další výdaje.

Konečné rozhodnutí bude na středočeských zastupitelích – přičemž lze očekávat, že debata předcházející hlasování asi nebude krátká ani jednoznačná, zaměřená na diskusi o využití peněz od daňových poplatníků i o tom, co má být hlavním úkolem kraje a co nikoli; dokonce už Deník zaslechl i příměr se středověkými alchymisty. Nicméně krajští radní měli při svém pondělním jednání jasno: jsou pro a projekt doporučují. Zmiňovaná částka, jíž radní plánují přispět, by sice pro tři desítky vědců nestačila – nicméně se počítá s využitím programu Evropské unie pro zajištění vynikající vědy Horizont 2020.

Pokud bude dotace schválena, projektu se má od dubna příštího roku do dubna 2025 věnovat Středočeské inovační centrum (SIC). Radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) to vnímá nejen jako obrovskou příležitost. „Zapojení do programu Horizont 2020 je prestižní záležitostí,“ zdůraznil – přičemž připomněl, že ve využívání tohoto rámcového programu Evropské unie Česká republika za jinými zeměmi zaostává.

Nejde však o zlepšení zapojení do programu, nýbrž o možnost pozvednout úroveň vědy, která se dělá ve středních Čechách – a už dnes dosahuje evropské úrovně, plyne ze slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „Máme zde obrovský potenciál i možnosti využití výzkumu a vývoje v praxi. Posílení excelentních výzkumných center o světové kapacity je logickým krokem a bude velmi přínosné,“ konstatovala. Netají přitom, co je jedním z cílů: usilovat o návrat Čechů, kteří odešli takzvaně za lepším. „Chceme jim u nás vytvořit srovnatelné podmínky,“ vysvětlila svoji představu.

Konkrétně by se novými sousedy Středočechů měli stát například experti na laserové technologie, biotechnologie a biomedicínu, nanotechnologie, energetiku, na digitalizaci (a to včetně umělé inteligence a virtuální reality) – nebo také na kosmické technologie. S jejich uplatněním by nebyl problém, napovídají kontakty SIC se zástupci 25 výzkumných organizací, jež ve Středočeském kraji působí. Většina z nich projevila zájem do programu vstoupit a hostující vědce přijmout.

Financování projektu pro lákání vědců do středních Čech

* Celkový rozpočet programu je 6 388 200 eur (při kurzu 25,75 Kč/€ to aktuálně představuje 164,5 milionu korun):
- 50 procent nákladů hradí Evropská komise;
- 25 procent nákladů by bylo placeno z rozpočtu Středočeského kraje;
- 25 procent nákladů by bylo placeno z rozpočtu výzkumných organizací

* Rozpočet zahrnuje:
- náklady pro 30 vědců po dobu 36 měsíců ve výši 5480 €/vědec/měsíc: plat, náklady na bydlení, drobné laboratorní vybavení a podobně (z toho 50 procent hradí Evropská komise);
- příspěvek na administraci programu ve výši 435 €/vědec/měsíc (z toho 325 €, tedy zhruba tři čtvrtiny, hradí EU): peníze mají být využity na zajištění činnosti výběrové komise rozhodující o výběru vědců do programu, na zajištění projektového manažera a další provozní náklady

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje