Kulturní, sportovní a společenské akce, které se konají na veřejném prostranství v Dobříši, mohou narušit veřejný pořádek v případě, že dochází k hlasitým projevům účastníků akce, produkci živé či reprodukované hudby či způsobování hluku jinou činností v době nočního klidu (tedy od 22 do 6 hodin). Narušitel veřejného pořádku se dopustí přestupku a může mu být udělena peněžitá pokuta.

„Pořadatele těchto akcí prosíme, mají-li zájem, aby pro tyto akce byla stanovena výjimka přímo v nové vyhlášce, aby spolupracovali při její tvorbě," vyzvala radnice na svém webu pořadatele, aby do poloviny října nahlásili název akce, termín nebo období konání a předpokládaný konec akce e-mailem na adresu epodatelna@mestodobris.cz, telefonicky na číslo 318 533 309 či osobně v Oddělení administrativně právní Městského úřadu Dobříš.

Čtěte také: Obce musí mít noční akce ve vyhláškách