Hned několik starostenských nováčků potvrdilo, že účast na setkání, spojeném i s vystoupením čtyř členů vlády a s představením členů rady kraje, jim umožnilo udělat si lepší přehled o krajské agendě a seznámit se se středočeskými politiky odpovídajícími za jednotlivé resorty. Spokojeni však byli i ti, které si přijeli pro odpovědi na konkrétní otázky.

Návrhy konkrétních řešení

„Dost jsem se dověděl – a myslím, že spolupráce s krajem je na velmi dobré úrovni, řekl Deníku Vítězslav Richter (ODS) z Knovíze na Kladensku. Přijel si pro odpověď, jak postupovat, aby obec získala dotaci na vysazování stromů – a náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), jenž má na starosti oblast financí a evropských fondů, mu poradil. „Teď v neděli budeme sázet šest stromů – jde o vzrostlé stromy, většinou buky; jeden stojí dva až čtyři tisíce – a na jaře chceme pokračovat,“ řekl Richter Deníku.

Na peníze se přijel ptát i Miroslav Kratochvíl (nez.) ze Zlonína na Praze-východ. „Máme problém se znečištěním rybníka, který byl čistírnou odpadních vod ve vedlejší obci, kde se hodně staví a čistička tomu nestačí, zanesen kaly a sedimenty,“ řekl Kratochvíl Deníku. Připouští nicméně, že závěr policie, jež záležitost zkoumala, hovoří o tom, že jde spíš o splachy z okolních pozemků. Náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD) s kompetencí pro oblast zemědělství a životního prostředí rovnou načrtl na papír jednoduché technické schéma, jak problém řešit. Kratochvíl však zavrtěl hlavou: projekt už obec má; potřebuje peníze. „Zatím jsem nic nedostal, ale co dělat jsem se dověděl – z jakého dotačního titulu tento havarijní stav řešit,“ shrnul pak výsledek rozhovoru s Peterou.

„Hodně je zajímají vodovody, kanalizace, dotační politika,“ řekl Deníku k dotazům starostů náměstek Petera, před jehož stolem se v rámci programového bloku konzultací vytvořila nejdelší fronta. „Také odbahnění a retence jsou častými dotazy,“ připomněl s poznámkou, že dnes se lidé hodně bojí, aby nepřišli o vodu. Ocenil současně, že obce se snaží hledat financování svých projektů z více zdrojů.

Společně dělit peníze i sázet stromy

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) starosty mimo jiné vyzvala ke spolupráci v rámci krajské novinky, jíž bude rozdělování peněz v rámci takzvaného participativního rozpočtu. „Vyčlenili jsme 50 milionů korun na to, aby sami občané rozhodli, na jaké projekty peníze půjdou,“ konstatovala s tím, že v této věci uvítá součinnost radnic. S těmi chce také spolupracovat při velkém krajském projektu masivní výsadby stromů – právě místní politici vědí nejlíp, kde by to bylo nejvhodnější.

Co zaznělo na setkání středočeských starostů

- Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO): Středočeskému kraji se daří. Snižujeme dluh, investujeme, opravujeme silnice jako nikdy v historii kraje, podporujeme vědu, výzkum, inovace, ale i cestovní ruch. Zlepšujeme úroveň nemocnic a škol. Jsem na naše výsledky hrdá.

- Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD): Podle nového zákona na ochranu zvířat proti týrání bude ministerstvo již od příštího roku obcím hradit náklady na odchyt zvířat a manipulaci s nimi.

- Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO): Oblastmi nejvíce ohroženámi suchem jsou ve středních Čechách Rakovnicko (kde už jsou podobné problémy jako na jižní Moravě), Mělnicko a Kladensko; problémy s nedostatkem vody má nyní i Berounsko.

- Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO): Stejně jako v jiných částech republiky, i ve Středočeském kraji je každá desátá stavba zahajována načerno.

- Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO): Aktuálně je v přípravě PPP projekt (tedy v rámci spolupráce se soukromým sektorem) dálnice D4. Stavba by měla být zahájena do konce roku 2020. Probíhá také investorská příprava jednotlivých úseků dálnice D3. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2025.

- Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl: Středočeský úsek dálnice D3 bude dálnicí v alpském stylu, tedy most-tunel, most-tunel, aby dopady na životní prostředí a život obyvatel byly co nejnižší.

Zdroj: Setkání vedení Středočeského kraje se starosty obcí a měst