Kompletně, jen s vynechanými osobními údaji. Každý zájemce se tak může podívat, kdo pro kraj externě pracuje, co přesně dělá a za kolik. Údaje o pracovní náplni nechybí; stejně jako jména i konkrétní částky. Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad aktuálně nabízí k elektronickému nahlédnutí rovné dvě desítky takových dokumentů. Týkají se však nižšího počtu osob: ve dvou případech jsou k dispozici jak samotné dohody, tak následně uzavřené dodatky. Mimochodem: DPP mají nad DPČ převahu.

Ke konkrétním částkám i jména

Práce dohodářů je ve středních Čechách velmi citlivé téma. Před časem totiž krajskou politickou scénu rozbouřily poměrně ostré debaty o práci neznámých lidí, především v roce 2017, s neznámými výsledky. Několik jmen se sice objevilo, nicméně tehdejší opozice i zástupci médií se ve většině případů dočkali jen poskytnutí anonymizovaných výkazů bez upřesnění, kdo práci prováděl a s jakým výsledkem.

I do celostátních médií se dostaly informace o desetitisícových příjmech za práce, za jejich symboly byly asi nejčasněji označovány monitoring hudebních festivalů nebo mapování časopisů, které v rámci kraje vydávají různé organizace či spolky. A požadavky na doplnění narážely na námitku, že bez souhlasu dotyčných nelze uvést nic bližšího.

Dnes si o zaměstnávání spolupracovníků na dohody může každý najít, co ho zajímá. Právě i s konkrétními jmény a částkami, řekla Deníku hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Problém byl tehdy v tom, že byly stanoveny jednotkové ceny (míněna hodinová odměna), ale nikdo neznal plnění, tedy výsledky práce. A myslím, že není nic špatného na tom najmout lidi externě a dávat jim odměny za práci, za jejíž výsledky se nemusíme stydět,“ konstatovala.

Taxa se může výrazně lišit

Za nového vedení kraje byly podle slov Peckové uzavřeny dvě nebo tři dohody. „Jinak jsou to smlouvy na jednotlivých projektech, které jsou prodlužovány,“ upřesnila. Lze tak najít smlouvy týkající se administrativní výpomoci při řešení konkrétních agend s odměnou 180 Kč na hodinu, ale i více honorované specializovanější činnosti či odborné práce.

Nejvyšších částek dosahují tajemníci zastupitelských klubů, beroucí podle rozhodnutí krajského zastupitelstva pětistovku za hodinu práce – a vůbec nejvýš stojí Michal Bláha s osmi stovkami, jehož rad a zkušeností by hejtmanka ráda využívala dlouhodoběji. „V prosinci jsem dělal věci spojené s digitalizací a inovacemi ve Středočeském kraji, kvůli kterým jsem s ní začal spolupracovat, v lednu se z toho stalo primárně řízení budování očkovacích center,“ upřesnil Bláha Deníku svou činnost. S tím, že odpracovaných hodin má rozhodně víc, než těch vykázaných a zaplacených.

„Pakliže chceme něco změnit, musíme spolupracovat s lidmi, kteří mají know-how, jsou schopní, efektivní a kteří něco umějí. Michal Bláha je mimo jiné držitelem Křišťálové lupy za loňský rok, jako osobnost roku právě v souvislosti s digitalizací veřejné správy,“ zdůraznila hejtmanka.

„Musím říct, že se nestydím za to, že je z Mnichovic, kde jsem starostkou – a dlouhodobě s ním spolupracuji na rozvoji naší školy a její vnitřní náplně v oblasti IT a digitalizace. Znám jeho práci, vím, jak nesmírně efektivní člověk je – a jak dokáže věci měnit,“ konstatovala. S tím, jak je ráda, že lidé, kteří něco znamenají a ve svém oboru představují špičku, jsou ochotni pomoci veřejné správě a v té souvislosti jít se svou kůží na trh: „Dávat svoje smlouvy na web a absolvovat úplně nesmyslnou kritiku.“

Odměny pro externí spolupracovníky kraje
- Poradenství v oblasti ICT, digitalizace a optimalizace procesů: 800 Kč za hodinu
- Tajemník klubu zastupitelů: 500 Kč na hodinu
- Úpravy datové sítě: 375 Kč na hodinu
- Lektorská a přednášková činnost; analýza projektů: 350 Kč na hodinu
- Správcovská činnost: 320 Kč na hodinu
- Specializovaná administrativní činnost: 200 až 260 Kč na hodinu
- Vedení aktivit projektu: 250 Kč na hodinu
- Administrativní výpomoc 180 až 190 Kč na hodinu

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-legislativne-pravni-a-krajsky-zivnostensky-urad/dpc-a-dpp