Stalo se tak v pondělí 15. května v rámci „kulatého stolu“ k aktuální situaci ve školství. Vácha upřesnil, že všichni uchazeči hlásící se ke studiu na gymnáziu, kteří v rámci jednotné přijímací zkoušky dosáhli 80 a více bodů a nikam se nedostali, případně po druhém kole všichni zájemci o studium maturitního oboru, kteří dosáhli nejméně 60 bodů a dosud místo nenašli, budou mít možnost požádat o pomoc odbor školství krajského úřadu.

Nabídka hejtmanství na dojednání přijetí, pokud se bodové skóre jeví příznivě, se podle Váchy týká jen žáků s bydlištěm ve Středočeském kraji. Neúspěšných uchazečů z hlavního města nikoli.

Úředníci pak projednají situaci s řediteli krajem zřizovaných škol a najdou vyhovující řešení. Rozhodně prý nikdo nebude „odsouzen“ k tomu, aby musel jít do učení jen kvůli tomu, že si podal přihlášky na dvě prestižní školy s obrovským převisem zájmu – a nevyšlo to ani na jediné.

I to se prý může stát. Zvlášť v případě dětí, které měly namířeno (často pod vlivem ambicí rodičů) do mimořádně atraktivních škol v Praze. A pak se přihodilo, že i když měly velmi dobrý výsledek – třeba 83 bodů – jako poslední byli přijali uchazeči s lepším skóre: například s 88 nebo 85 body. Už nyní však radní může hlásit, že ve Středočeském kraji uspěli i žáci, jejichž výsledky nepatřily k úplné špičce. Nejméně bodů stačilo k přijetí na maturitní obor v Rakovníku: 57. V Kolíně stačilo i 60 bodů, v Čáslavi 64. Naopak v Benešově byl jako poslední přijatý uchazeč se 76 body.

Zkušenost přitom ukazuje, že výsledek přijímacích zkoušek nemusí vůbec nic vypovídat o tom, jak úspěšný bude nynější uchazeč poději u maturity. Počty bodů spíš ukazují, jakou pozornost věnovali rodiče přípravným kurzům a kolik jich zaplatili, aby byli potomci dokonale připraveni přesně na to, jak to chodí a co se žádá u zkoušek. V různých oblastech středních Čech je přitom přístup odlišný.

Třeba Rakovnicko a Příbramsko, kdy se na kurzy moc nedbá, jsou jiný svět ve srovnání s okolím hlavního města. Za Prahu-západ Vácha žijící v Psárech (a sám mající učitelskou praxi) může nabídnout i osobní zkušenost. I on jezdil s dcerou na placené přípravné kurzy v metropoli. A mělo to smysl: dostala se na obě školy, kam se hlásila, takže si mohla vybírat.