Nefrologové o tom informovali v souvislosti s představením nabídky v rámci Světového dne ledvin. Ve čtvrtek 9. března „otevře dveře“ řada dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí (přehled zapojených pracovišť lze najít na webu svetovydenledvin.cz). Jejich týmy zájemcům bezplatně a bez objednání provedou základní vyšetření a v případě zjištění nepříznivých hodnot doporučí další postup.

K tomu, aby na tuto příležitost upozornili, se v dialyzačním centru skupiny B. Braun u vchodu do Fakultní nemocnice Bulovka sešli významní nefrologové a další lékařské kapacity. Nechyběli ani přední diabetologové – a ne náhodou: právě cukrovkáři patří k častým pacientům nefrologů. Mezi lidmi, kteří se léčí s onemocněním ledvin, jich je bezmála polovina.

Velkou část z těch, kteří by léčbu potřebovali, ale statistiky nezachycují. Přednosta Nefrologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Vladimír Tesař připomněl, že o časných stadiích onemocnění ledvin u diabetiků lékaři buď nevědí, nebo jim nepřikládají velký význam. Opak je však podle něj pravdou.

„Poslední studie ukazují, že onemocnění ledvin kvůli cukrovce by mohl být v tom nejčasnějším stadiu vratný proces,“ vysvětlil Tesař, proč je prevence naprosto klíčová: nástupu onemocnění, pokud se rozpozná včas, může být možné zabránit.

Prevence a odpovědnost

Diabetik (obzvlášť pokud již překročil padesátku, navíc kouří a třeba ještě je i poněkud při těle) je podle odborníků ideálním kandidátem na návštěvníka Světového dne ledvin. Vítáni jsou však i lidé, kteří se s cukrovkou neléčí. Primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum Vladimír Vojanec upozornil, že přijít se ujistit, že v ledvinách nedřímá problém, je důležité už proto, že nástup jejich onemocnění se neprojevuje bolestí ani jinými obtížemi.

„Může se stát, že onemocnění postoupí do pokročilejšího stadia – a pak už jde o nevratný proces,“ řekl.

I on zdůrazňuje význam prevence, stejně jako dodržování všech opatření. „Apelujeme na dodržování doporučení a léčby, které může udržet onemocnění ve stabilizovaném stavu po mnoho let,“ uvedl Vojanec.

Zkušenost totiž napovídá, že i po zjištění diagnózy někteří pacienti podceňují nejen rady lékařů, ale i kontroly – a někdy dokonce samotné léčení.

Darovat kus sebe sama

Medicínský pokrok a moderní léky dokážou pomoci s mnohým. Avšak když už ledviny selžou, přichází na řadu dialýza. Řešením pro část těchto pacientů je i transplantace. Loni bylo v České republice transplantováno rekordních 520 ledvin, z toho 40 od žijících dárců.

Většina transplantovaných čekala na zákrok méně než rok, byť v tomto případě existují rozdíly: pacienti s nejběžnější krevní skupinou A se dočkají dřív než ti s nulou.

V polovině případů dostali novou ledvinu právě diabetici (u poloviny z nich sice neselhaly ledviny kvůli cukrovce, nicméně diabetes mají také). Letos by mohl padnout další historický rekord, jak alespoň naznačují údaje za leden: zatímco loni bylo za první měsíc roku transplantováno 22 ledvin, letos 33.

Česká republika má mezi evropskými zeměmi mimořádné postavení v transplantacích ledvin od zemřelých dárců. Vliv na to má mimo jiné dobrá spolupráce pražského Institutu klinické a experimentální medicíny s jednotkami intenzivní péče regionálních nemocnic.

Ty nabízejí orgány zemřelých pacientů, jež ještě mohou zachránit život lidem na čekacích listinách.

Přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický, jehož týmy loni transplantovaly tři stovky ledvin, připomíná, že lékaři by chtěli zvýšit počty žijících dárců. Zatím jejich podíl představuje méně než deset procent případů.

Zkušenosti od nás i ze zahraničí ukazují, že transplantace ledvin od žijících dárců mají lepší výsledky: operace jsou plánované, předchází jim detailní vyšetření, mimo tělo zůstává ledvina jen krátce.

„Pomoci může rodič, sourozenec, vzdálený příbuzný, ale i osoba blízká; třeba kamarád,“ připomněl Viklický.

Že je to současný trend, potvrzuje primář dialyzačního střediska Vojanec.

„S pacienty mluvíme i o případné možnosti dárců z jejich okolí,“ konstatoval. Opětovně ale zdůrazňuje, jak významnou součástí moderní medicíny je prevence. Jak ta primární (což znamená vyhýbat se rizikovým faktorům, aby nedošlo ke vzniku onemocnění), tak screening (vyhledávání pacientů v časném stadiu onemocnění, což umožní doporučit režimová opatření bránící zhoršování stavu).

Nefrologická pracoviště otevírají dveře k preventivnímu vyšetření 9. března. Příchozí čeká měření tlaku, vyšetření moči a určení hladiny krevního cukru. Kam se vydat, naznačí zmiňovaný web svetovydenledvin.cz – a hodně napoví také ledvinovakalkulacka.cz, radí ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum Martin Kuncek.

Jaká je budoucnost transplantací ledvin?

- Snaha zvýšit počet transplantací ledvin od žijících dárců – především v případě preemptivních transplantací (tedy provedených ještě dříve, než jsou už nevyhnutelné) je tento typ transplantace velmi výhodný.
- Úsilí o zlepšení možností transplantací u vysoce rizikových nemocných, kteří mají protilátky proti HLA antigenům (s čímž souvisí snášenlivost cizí tkáně) – a nemohou být proto transplantováni.
- Používání stále vyspělejší techniky, nových metod hojení transplantovaných ledvin i indikace odběrů orgánů od zemřelých, kteří by dříve vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dárci být nemohli. Stále více se rozšiřuje používání takzvané přístrojové perfúze, tedy promývání orgánu vyjmutého z těla speciálním roztokem; „zkvalitňují“ se tak orgány odebrané například od starších dárců.
- Čeští lékaři začali jako první v Evropě používat v klinické praxi molekulární diagnostiku odhojení transplantované ledviny – výsledkem je zkrácení hospitalizace a ušetření nákladů na léčbu.
- Častěji se využívají k transplantacím orgány od dárců s hepatitidou C – je totiž k dispozici účinná terapie, která spolehlivě virus z těla eliminuje.
- Novým trendem, jak zvýšit dostupnost transplantací, je více rozšiřovat odběry od dárců se smrtí krevního oběhu.
- Pomáhá i úprava legislativy – a nedávná změna zákona upravujícího podmínky pro odběr orgánů cizinců zemřelých na našem území se už projevuje: zatímco v roce 2021 byl takto odebírán orgán u 14 cizinců, loni jich mezi zemřelými dárci bylo už 28.

Zdroj: Ondřej Viklický, přednosta Transplantcentra, přednosta Kliniky nefrologie a vedoucí Transplantační laboratoře Institutu klinické a experimentální medicíny