Z lidského pohledu je půl století dlouhý čas, z geologického hlediska jde ale o pouhý okamžik. Jako u Českého krasu, jehož stáří je odhadováno na zhruba 400 milionů let.

Setkání ke kulatému výročí zaštítil místopředseda senátu Jiří Oberfalzer z Králova Dvora. Ve svém úvodním slovu zdůraznil, že je potřeba přírodu chránit nejen kvůli jejím krásám, ale také pro její význam. „Jsem přesvědčen, že ochrana přírody je konzervativní hodnota. Líbí se mi teze, že Zemi nevlastníme, ale máme ji půjčenu od svých předků. Náš region je plný přírodních a kulturních pokladů a jedním z nich je právě Český kras,“ řekl mimo jiné senátor.

Byl to právě Oberfalzer společně se starosty dotčených obcí, kteří iniciovali návrh zákona, jenž před lety zabránil hrozící těžbě zemního plynu v krasu za pomoci hydraulického frakování.

Dále vystoupil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc, který zdůraznil, že příroda je podstatou lidského života. „Mnozí z nás se domnívají, že na přírodě nejsme až tak moc závislí. Těm, kteří to tvrdí, doporučuji zopakovat si základní znalosti obecné ekologie,“ uvedl Pelc a vyjádřil přání, aby nevyčíslitelná vzácnost Českého krasu zůstala nedotčena a zachována i pro následující generace.

Mezi dalšími řečníky byl přírodovědec a bývalý lesník Petr Moucha, který na přelomu šedesátých a sedmdesátých let inicioval vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras a významně se na celém procesu podílel. V sále senátu na některé okamžiky zavzpomínal.

„V roce 1969 jsem nastoupil na tehdejší středisko Státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje s úkolem rozpracovat návrh na CHKO Český kras. O tři roky později 12. dubna byla oblast vyhlášena. V roce 1974 se nám podařilo zřídit si v Berouně kancelář Správy chráněné krajinné oblasti. Bylo to ale jaksi nadnesené, protože jsem tam byl tehdy sám. Až později se tým povedlo rozšířit,“ prozradil Moucha.

Dodal, že začátky fungování správy nebyly jednoduché i kvůli složité politické situaci v době normalizace. „Kupodivu jsme ale na výraznější potíže moc nenaráželi,“ dodal.

Odborná část konference pokračuje ve čtvrtek 3. a v pátek 4. listopadu ve Svatém Janu pod Skalou.

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena 12. dubna 1972 na rozloze 128 km². Záměrem byla snaha ochránit nejcennější části barrandienské pánve. Nachází se ve Středočeském kraji mezi Prahou-Radotínem a Berounem. Na severu sahá až k obcím Mořina a Loděnice, na západě ke Koněprusům, na jihu pak ke Všeradicím a Zadní Třebani. Malá část CHKO zasahuje i do hlavního města Prahy. Turisticky nejznámějšími části jsou oblast Karlštejnska a okolí obce Svatý Jan pod Skalou.