Ve středních Čechách nyní funguje 19 očkovacích center – avšak k nabídce vakcinace se už připojují právě i praktičtí lékaři. Jejich zapojení může nejen zlepšit dostupnost očkování v rámci regionu, ale i pro konkrétní cílové skupiny. Praktik totiž své pacienty zná – a umí vyhodnotit míru jejich ohrožení onemocněním covid-19 v závislosti na jejich diagnózách. Právě tito lékaři tak vedle lidí ve věkové skupiny od 70 let výš mohou očkovat i mladší pacienty s vážnějšími onemocněními. Úředním jazykem: takové, u nichž vyhodnotí, že riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je u nich obdobné jako u v dané době očkované věkové skupiny.

Prozatím mohou praktičtí lékaři očkovat pouze „své“ pacienty – tedy lidi, jež mají v kartotéce – a to současně za podmínky, že přes centrální registrační systém nemají rezervovánu vakcinaci na některém z očkovacích míst.