Praxe na dálku podle nich udělat nijak nejde a čeká se na více informací, v jakém režimu se budou studenti a učni vzdělávat prakticky. Situace je ale taková, že ředitelé, ani kantoři dva týdny výuky přes internet zrovna nevítají. Představa, že se tak látka dá probrat na dálku, podle nich funguje jen na některých školách.

Je to třeba případ České zahradnické akademie Mělník. Praxe vykonávají obvykle zdejší studenti a učni na školním statku. „Dálkový výuka při praxi moc nefunguje. Už na jaře praktické vyučování neprobíhalo, to se mohlo odehrát až po uvolnění opatření,“ připomněla ředitelka Anna Richterová.

Situace by se nyní mohla opakovat; problém potom je v současném období sklizní. „U nás to je vinná réva, zelenina, ovoce, školnímu statku budou chybět ruce žáků,“ sdělila ředitelka. Podle jejího názoru by bylo na místě, aby ředitelé měli větší rozhodovací pravomoci, kdy si mohli říci, jaký typ praktické výuky budou realizovat za dodržení všech předpisů. „Druhá věc je ta, že bych určitě zachovala přítomnost prvních a čtvrtých ročníků v nějaké formě,“ řekla.

Dořešení praxí bude zásadní také podle Evy Jakubové, ředitelky SOŠ a SOU Beroun. „Doufám, že opatření bude trvat doopravdy jen 14 dnů,“ řekla.

Učňovské školství je specifické, týden mají učni školu, týden praxi. „Domlouvali jsme se s vedoucím odborného výcviku, že by žáci mohli chodit na praxi na smluvní pracoviště,“ doplnila ředitelka. V případě uzavření škol by totiž padla možnost, aby žáci vykonávali praxi ve škole. „Máme 60 smluvních pracovišť, to by nemusel být problém. Kdyby ztratili jenom týden, to by bylo ještě dobrý. Už na konci minulého roku nechodili do dílen, to vidím jako velký problém a proto to chci řešit,“ podotkla Eva Jakubová.

Situace je ale naprosto jiná například na gymnáziích. Tam studenti nemusejí chodit na žádnou praxi a distanční výuka tak pro ně neznamená žádný problém; vše potřebné mají již „vyzkoušené“ z první vlny koronaviru, kdy v jarních měsících studovali z domova několik měsíců. „Všichni jsou připojeni na on-line výuku, poučení jsou všichni žáci včetně prvních ročníků, kantoři jsou natěšení,“ řekla Iva Kadeřábková, ředitelka příbramského gymnázia.

Druhá výuka na dálku

- školy jsou na distanční výuku připravené, co se týká IT infrastruktury

- pro gymnázia nepředstavuje výuka na dálku větší problém

- horší je situace v takových oborech, kde studenti docházejí na odborné praxe

- pokud nebudou moci být žáci na praxi ve škole, budou nejspíše docházet na smluvní pracoviště