Přednáška bude o vyhlášení a předmětech ochrany v CHKO Brdy, představeny budou přírodovědné hodnoty brdské přírody a jak je o ně pečováno ze strany Agentury ochrany přírody a krajiny. Zastaví se i u dalších činností, které Agentura ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy vykonává. Koná se čtvrtek 22. února od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobřívě.

Příbramský starosta Jindřich Vařeka s plánem výstavby Jihovýchodního obchvatu.
Veřejnost se k jihovýchodnímu obchvatu může vyjádřit příští týden