Na internetové adrese gis.kr-stredocesky.cz je k dispozici celý atlas map s rozmanitým zaměřením – nejvýznamnějšími tématy jsou doprava, životní prostředí, územní plánování, regionální rozvoj – a nově přibyla i aplikace představující pohotovostní služby. Odkaz ZDE

Ty tak mohou mít zájemci doslova přímo před očima (přičemž interaktivní přehled lze otevřít v libovolném webovém prohlížeči na počítači i na mobilních zařízeních). Takový je alespoň záměr týmu z oboru informatiky krajského úřadu, který mapovou aplikaci připravil podle podkladů odboru zdravotnictví. A testy ukázaly, že vše by skutečně mělo fungovat napříč platformami.

O provozu pohotovostí má kraj přehled, protože poskytovatelé zajišťují péči na základě smluvního vztahu. Mapa tak může nabídnout všechny užitečné údaje: výčet pohotovostních pracovišť pro děti a dorost (jichž je v kraji nejvíc), pro dospělé – i informace o tom, jak je to se stomatologickými pohotovostmi. Jestliže zubaři neošetřují náhlé bolesti na centrálním pracovišti, ale pohotovostní služby drží ve vlastních ordinacích, nechybí ani odkaz na rozpis, kdy se pacienti mohou kam vypravit. V případech, kdy má pohotovost stálou adresu, jsou standardními údaji vymezení ordinačních hodin a kontaktní telefon.

Lidé, kteří náhle potřebovali pomoc zubaře, však vědí, že v režimu takzvaných pohotovostí lze najít úlevu i na dalších stomatologických pracovištích provozovaných soukromými společnosti, jež v mapě krajského úřadu nefigurují. Znázorněni jsou tam pouze poskytovatelé zdravotních služeb, kteří splnili podmínky stanovené Standardy pohotovostních služeb na území Středočeského kraje a mají uzavřenou smlouvu o zajišťování pohotovostních služeb s hejtmanstvím.

Mapový portál kraje nabízí v oblasti zdravotnictví také nedávno aktualizovaný přehled 25 nemocnic fungujících ve středních Čechách. Laika, který nemá detailní přehled o poměrech panujících v oblastech vzdálenějších od jeho bydliště či dalších míst, kde se častěji pohybuje, může pohled do mapy překvapit. Třeba tím, že v Kladně či Mladé Boleslavi lze kromě oblastní nemocnice kraje najít ještě soukromou kliniku, nebo například kumulací nemocnic v některých lokalitách (například Kolín – Kutná Hora – Čáslav nebo Mělník – Neratovice – Brandýs nad Labem); na rozdíl od relativně prořídlého jihu středočeského regionu. Odkaz ZDE