V celkových součtech však nakonec souhrnná data nebudou od skutečnosti příliš vzdálena. Statistici také upozorňují, že existují velmi výrazné rozdíly na regionální, a zejména pak na lokální úrovni.

Ústřední topení je nejběžnější

Stále platí, že v celorepublikovém pohledu je třetina bytů napojena na dálkové vytápění. Právě zde se nicméně objevují velmi významné rozdíly mezi různými oblastmi. Přičemž z „průměru“ se výrazně vymykají jak střední Čechy, tak hlavní město. V Praze byl podíl bytů s dálkovým ústředním vytápěním vyčíslen na polovinu (celorepublikově nejvíc, ale s vcelku srovnatelnými s hodnotami i s kraji Ústeckým, Moravskoslezským a Karlovarským), ve Středočeském kraji je to něco málo nad pětinu (téměř shodně s Vysočinou).

Řekli byste ale, že se v metropoli napočítalo vícero lokálních topidel nežli v kraji, který ji obklopuje? Je to tak: obyvatelé Prahy jich do sčítacích formulářů zaznamenali 59 359, Středočeši 49 459. Rozdíl dosahuje deseti tisíc – nicméně je to dáno množstvím uživatelů samostatných topidel spalujících plyn; neznamená to, že by v Praze bylo v provozu více klasických kamen. Mimochodem: dohromady má metropolitní region na celkových 348 tisících lokálních topidel zjištěných v rámci republiky podíl 31,3 procenta, zatímco podílem obydlených bytů dosahují Praha a Středočeský kraj dohromady jen 26,5 procenta v rámci celé země.

Jednoznačně převažuje nějaká forma ústředního topení. Tak je v celé republice vytápěno devět z deseti bytů. V hlavním městě mělo z 627 705 obydlených bytů dálkové vytápění z teplárny či kotelny mimo dům 303 405 domácností, ústřední domovní vytápění využívalo 112 037 bytů a přímo vlastní zdroj (pouze pro konkrétní byt) 115 272. Ve středních Čechách se zjištěnými 561 642 obydlenými byty nahlásilo ústřední dálkové vytápění 112 147 domácností, ústřední domovní vytápění 112 188, tedy skoro stejně jako v Praze – zato zde byl zaznamenán dvojnásobný počet vlastních zdrojů: 234 219.

Uhlí už Praha prakticky nezná

Z hlediska hlavního zdroje energie používaného k vytápění měly převahu kotelny mimo dům (v Praze zásobovaly 303 513 bytů, ve středních Čechách 112 219) – v tomto případě bez rozlišení paliva. Následoval plyn (v metropoli 206 715 bytů, ve středních Čechách 192 484). Na elektřinu vsadilo víc Středočechů: 82 888 bytů proti 51 700 v hlavním městě.

K topení uhlím či uhelnými briketami se ve středních Čechách přihlásilo 52 245 domácností, naopak v Praze jen 916. Téměř stejný odskok se vztahoval i k topení dřevem či dřevěnými peletami: střední Čechy 49 081, metropole 1832. Právě ve prospěch dřeva se nyní zřejmě v reakci na současné poměry rozhodlo více středočeských domácností.