V minulém týdnu se od středy do soboty zúčastnili prvního press tripu, který krajská turistická centrála uspřádala k tématu „šlechtické ubytování“ – tedy k lákavým službám hotelů nabízejících luxus přímo v zámeckých budovách. Jako press trip se označuje představení návštěvnických lákadel regionu žurnalistům, kteří pak k návštěvě pozvou své čtenáře. „Z kladných reakcí účastníků lze očekávat kvalitní výstupy, které budou inspirovat zahraniční klientelu k návštěvě,“ poznamenala ve čtvrtek Janetzká.

V rámci pracovních výletů, které středočeská turistická centrála uspořádala společně s partnery v metropoli Prague City Tourism, se zahraničním zastoupením CzechTourism a Českými aeroliniemi, objeli novináři řadu zajímavých míst. „První den zahájili návštěvou zámku Štiřín. Následovala prohlídka zámku Jemniště včetně jeho ubytovacích kapacit a ochutnávky gastronomie. Poté se seznámili s procesem výroby skla v Huti František v Sázavě, kde si také sami vyzkoušeli různé sklářské techniky,“ připomněla Janetzká. Dalšími zastávkami se staly Kutná Hora i s ražbou vlastních mincí, zámek Kotěra, Kolín nabízející cenné židovské památky, mcelský zámek (nejenom s obědem, ale i s kursem míchání přírodní kosmetiky) i zámky Loučeň a Liblice. Poslední den pak patřil krátkému výletu do Prahy. Přesně tak, jak je cílem středočeských organizátorů turistického ruchu: nabízet zážitky v rámci kraje plus výjezd do metropole. Ne naopak.

„Novináři byli nadšeni jak samotným programem, tak bohatou nabídkou zámeckých hotelů středních Čech,“ shrnula hodnocení propagační akce Janetzká, která žurnalistům zajišťovala doprovod.