Ve Středočeském kraji působí 25 výzkumných organizací. Většina jich už předběžně zájem o přijetí hostujících vědců projevila. Cílem programu mobility je totiž přilákat až třicet vědeckých pracovníků ze zahraničí do výzkumných center ve Středočeském kraji. Do nich chtějí představitelé kraje přitáhnout z ciziny až třicet vědců k působení až po tři roky.

„Posílení výzkumných center o světové kapacity bude velmi přínosné,“ věří hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Zároveň usilujeme o to, aby se do vlasti vrátili Češi, kteří odešli do zahraničí takzvaně za lepším. Chceme jim u nás vytvořit srovnatelné podmínky,“ vysvětlila, co je podstatou programu mobility.

Má zajistit například příspěvky na plat, hradit náklady na bydlení, na pořízení drobného laboratorního vybavení a podobně. Podle předpokladů by se touto cestou mělo podařit přilákat například experty na laserové technologie, biotechnologie a biomedicínu či nanotechnologie, ale také na energetiku, digitalizaci (včetně umělé inteligence a virtuální reality) – a dokonce i na kosmické technologie.

Desítky milionů nejsou problém

Peníze potřebné na projekt mají být získány z více zdrojů – přičemž z rozpočtu kraje se má platit 25 procent z celkových nákladů (164,5 milionu korun). Spoluúčast tak vychází na částku přesahující 41 milionů, upřesnil ředitel Středočeského inovačního centra Vilém Růžička.

Jestliže někdo očekával, že kvůli penězům, které nepředstavují malou částku, bude schvalování zapojení do projektu provázet na jednání středočeských zastupitelů debata, mýlil se; nic rakového se nestalo. A krajští zastupitelé zvedli ruce v přesvědčivé většině napříč politickým spektrem: pro jich bylo 45, proti nikdo – a pouze jediný se hlasování zdržel.

Na tom, že podpora působení kvalitních vědců je správný krok, se shodli například náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), jenž zapojení do programu oceňuje také jako ukázku čerpání evropských fondů přímo z Evropské unie, i Věslav Michalik či Ivo Šanc (oba STAN). Šanc jen podotkl, že na území kraje se většinou nacházejí výzkumná pracoviště institucí sídlících v Praze. „A rád bych se jich dočkal i na Kutnohorsku nebo Příbramsku,“ konstatoval.

Financování projektu má pomoci program Horizon 2020, z něhož chce kraj získat dotaci, o jejíž administraci by se pak staralo Středočeské inovační centrum. „Zapojení do tohoto programu je prestižní záležitostí. Kraj tím získá jedinečné know-how ohledně tohoto rámcového programu Evropské unie, v jehož zapojení zatím Česká republika zaostává za jinými zeměmi,“ navázal na Kovácsova slova středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO).

Peníze na získání vědců ze zahraničí
* Středočeský program mobility pro excelentní výzkum, inovace a technologie se má rozvíjet po dobu pěti let: od dubna 2020 do dubna 2025

* Výsledkem by mělo být přilákání až třiceti špičkových vědců do středočeských výzkumných institucí, a to na dobu působení až po 36 měsíců

* Padesát procent nákladů má být hrazeno z peněz od Evropské unie, po 25 procentech pak z rozpočtu Středočeského kraje a jednotlivých výzkumných organizací:

- celkový rozpočet programu je 6 388 200 € (při kurzu 25,75 Kč/€ to vychází na 164 496 150 Kč – a čtvrtina představující podíl kraje dosahuje zhruba 41 milionů korun)

- výdaje zahrnují:

+ náklady pro 30 vědců po dobu 36 měsíců ve výši 5480 €/vědec a měsíc

+ příspěvek na administraci programu ve výši 435 €/vědec a měsíc (z toho 325 € hradí Evropská unie) – jde o peníze na zajištění činnosti komise rozhodující o výběru vědců do programu, na zajištění projektového manažera a provozní náklady

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje