Část místních je proti

Dál postoupily přípravy týkající se Zaječova. Již se chystá převod obecních pozemků na kraj za symbolickou korunu – s tím, že pokud by z projektu sešlo nebo kraj nezačal stavět do pěti let, může Zaječov pozemky za stejnou částku odkoupit zpět. Obec si také s krajem dojednala spolupráci na výstavbě kanalizace.

Část místních obyvatel se však staví proti. Lokalitu na jihozápadním okraji kraje označují za nevhodnou kvůli velkým dopravním vzdálenostem. Nelíbí se ani výběr konkrétních pozemků ve svahu, kde se počítá s terasovitým uspořádáním projektu – přičemž výhodnější by prý bylo stavět na rovině. Za jedinou výhodu Zaječova označují protestní hlasy ochotu obce pozemky vlastně darovat. Ani to se lidem, kteří projektu nefandí, nezamlouvá: argumentují povinností péče řádného hospodáře, kdy by se radnice z každého prodeje pozemku měla snažit vytěžit maximální částku (což však není pravidlem ani jinde; za symbolickou cenu prodávají obce kraji například pozemky pro obchvaty).

V Zaječově dokonce vznikla dokonce nesouhlasná petice s podpisy 162 občanů – především obyvatel vesnic z okolí; Kvaně, Kouta a Kozojed. „My nejsme odpůrci projektu,“ upřesnil pro Deník Josef Švandrlík (za STAN) z petičního výboru, jenž mezi protestujícími patří k nejviditelnějším. „Aktivitu kraje vybudovat Svět záchranářů vítáme. Jen se musí postavit tam, kde jsou pro to vhodné podmínky, kde areál nebude obtěžovat místní obyvatele; místo musí být dopravně dostupné,“ zdůraznil s dodatkem, že tyhle podmínky umístění areálu do katastru bývalé obce Kvaně nesplňuje. „Obvykle se tyto stavby staví v brownfieldech – a nikoliv na zelené louce, kde se navíc vyskytuje chráněný druh chřástala polního,“ poznamenal.

Starosta Zaječova Vladimír Havlík (ANO), který byl u jednání s představiteli kraje už v minulém volebním období v roli místostarosty a v záměru vidí možnosti rozvoje obce, nesouhlasí. Třeba zprávy o výskytu chřástala nejsou podle něj aktuální; v posledních letech ho myslivci v lokalitě neviděli. Zdůraznil, že obecní zastupitelstvo projekt podporuje a chystaná smlouva s krajem účel pozemků určuje jasně. Nový areál může podle starosty přispět k rozvoji turistiky a vytvoří i pracovní místa. „Kraj se dále zavázal vybudovat parkoviště, kanalizaci, na niž by obec mohla navázat, zvažuje se i výstavba protihlukové stěny na krajské náklady,“ připomněl Havlík. Oceňuje současně spolupráci s Asociací Záchranný kruh, která provozuje Svět záchranářů v Karlových Varech (sloužící ke vzdělávání mladistvých a k výcviku příslušníků složek integrovaného záchranného systému). „Odtud máme také představu o tom, jak provoz areálu bude vypadat,“ poznamenal.

Obavy ze zhoršení dopravní zátěže, které zaznívají mezi výhradami, starosta nesdílí. Provoz se podle něj zvýší minimálně; ve srovnání s ruchem souvisejícím s nedalekým lomem sotva postřehnutelně. „Odpůrci projektu dlouhodobě argumentují různými smyšlenými spekulacemi. Považujeme je za naprosto zavádějící; cílené na dehonestaci a politizaci projektu,“ uvedl Havlík.

Boj bude pokračovat

Přípravy na podepsání smlouvy mezi krajem a obcí nadále pokračují, potvrdila Deníku mluvčí hejtmanství Barbora Tlučhořová. „Obsah se nesmí odchýlit od první myšlenky: pokud by se tak stalo, všechny smluvní pozemky by připadly zpět obci,“ upozornila. S dodatkem, že záměr v této podobě podpořili krajští zastupitelé 18. února. „Tehdy se zdrželo hlasování jen šest z přítomných zastupitelů (převážně STAN a ODS); žádný nebyl proti,“ připomněla.

Rozhodně však není dobojováno, naznačil Deníku Švandrlík. Právní souboj podle jeho slov odstartuje ve chvíli, kdy bude smlouva mezi krajem a obcí podepsána. „Intenzita právních kroků se bude odehrávat od znění této smlouvy,“ připomněl s tím, že zatím je předčasné hovořit o konkrétních krocích. Zmínil v té souvislosti rozporování korunové prodejní ceny i možnosti napadnout projekt, změnu územního plánu, stavební řízení… „Možností se nabízí celý vějíř – a je to běh na léta,“ konstatoval.

Hlavní výhrady proti cvičišti u Zaječova

- Pozemek je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Žije zde silně ohrožený pták chřástal polní. To vše na hranici Chráněné krajinné oblasti Brdy a v oblasti sloužící k pastvě zvěře.
- Dostat se do Zaječova ležícího při hranici s Plzeňským krajem z některých středočeských lokalit obnáší až tři hodiny jízdy autobusem. S tím, že by se školy rozhodly pro šestihodinové cestování, lze počítat jen stěží.
- Svažitý pozemek na úpatí kopce Beran se značným převýšením není pro záměr vhodný, cena 1 Kč za 64 tisíc metrů čtverečních (což v obecním zastupitelstvu prošlo o jeden hlas) se jeví jako nedostatečná a nelze ji zdůvodnit možnými přínosy.
- Volně průchozí pozemky mohou nyní sloužit procházkám, sáňkování, lyžování, pouštění draka. Oplocený areál by byl přístupný jen bránou a v otvíracích hodinách.
- Petice podepsaná před jednáním obecního zastupitelstva 162 lidmi ukazuje intenzivní úsilí občanů napřené k zabránění realizace areálu na pozemcích kvaňských luk.
- Řada občanů má pocit, že byli postaveni před hotovou věc. Kvůli projektu by bylo nutno měnit územní plán obce Zaječov včetně vymezení účelu jednotlivých ploch.

Zdroj: Josef Švandrlík, Jan Kyselý

Pohled profesionálů na středočeský „Svět záchranářů“

* „V současné době chybí ve Středočeském kraji moderní zařízení sloužící pro vzdělávání dětí, školských pedagogů a celé široké veřejnosti, zejména v oblasti běžných rizik spojených s ochranou životů a zdraví obyvatel před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Proto já osobně a i hasiči našeho sboru velmi pozitivně vítáme záměr Středočeského kraje vybudovat areál, který by toto vzdělávání umožnil. Dle mých informací obdobný koncept Světa záchranářů funguje v Karlovarském kraji velice dobře.“
Miloslav Svatoš, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje


* „Těšíme se na nové prostory k výcviku a vzdělávání středočeských policistů. Rádi jsme tento projekt podpořili – a budeme ho podporovat i nadále.“
Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje