Středočeští radní totiž odsouhlasili posudky EIA pro přístaviště v Čelákovicích a kynologický areál v Čerčanech.

Posudek se zabývá dopadem staveb na životní prostředí. „V obou případech projekty z pohledu EIA odsouhlasila,“ řekla krajská mluvčí Helena Frintová.

Fanoušci lodí jistě ocení chystaní přístaviště v Čelákovicích. To má vzniknout na levém břehu Labe, nad jezem za stávající lávkou pro pěší a cyklisty. Zařízení bude využívat podle kraje již vybudovanou infrastrukturu v místě.

„Přístaviště by mělo sloužit pro krátkodobé a střednědobé stání rekreačních plavidel a krátkodobé stání osobních lodí,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD). Podle něj není důvod k námitkám z hlediska negativního dopadu na životní prostředí, protože bude zanedbatelný.

Infrastrukturu pro přístaviště Čelákovice hradily ze svého, řekl Josef Pátek, čelákovický starosta. „Záměr určitě vítám. Město jej podporuje financováním infrastruktury. Napomůže to turistickému ruchu,“ řekl. Město vyšla stavba zmíněné infrastruktury zhruba na 1,5 milionu korun, podotkl starosta.

Součástí výstavby přístaviště jsou vodovodní řad, což je investice Čelákovic, a vodovodní přípojky. Nové zpevněné plochy tak budou moci využívat cestující, na které tam budou čekat lavičky, odpadkové koše a stojany na kola a informační systém.

Zpevněné plochy přímo navazují na stávající zpevněnou asfaltovou komunikaci. Vlastní maximální zatížení vodní cesty je odhadováno na 10 – 12 lodí denně, průměrná intenzita v běžných dnech v sezóně se předpokládá kolem šesti lodí za den.

NEJEN PEJSKAŘI BUDOU MÍT AREÁL V ČERČANECH

Multifunkční sportovní hala a sportovní areál pro kynologické sporty by měl vyrůst v Čerčanech. Podle kraje by měl areál stát v nezastavěné části obce mezi železniční trati z Prahy do Tábora a silnicí I/3 mezi Mirošovicemi a Benešovem.

„Jako obec jsme se k záměru soukromého investora vyjádřili kladně. Je to v místech, které je bezproblémové, věříme, že by to mohlo obec zviditelnit,“ řekl čerčanský starosta Martin Richter. „Můj názor je takový, že to je věc, která má smysl a spoustě lidí, kteří se pejsky zabývají, to přinese hodně radosti,“ podotkl.

Součástí areálu ale bude více než pouze sportovní hala a prostor pro kynology. „Kromě multifunkční sportovní haly by zde mělo být součástí areálu například rehabilitační centrum, výukové centrum se školící místností, ubytovací prostory pro ke krátkodobému pobytu personálu, sportovců a účastníků sportovních akcí a technické prostory zázemí,“ upřesňuje náměstek hejtmanky Miloš Petera.

Počítá se s plochou pro volnočasové kapacity s přírodním travným povrchem a krytou tribunou. Dále na místě bude kemp s chatami, místo pro karavany a stany, součástí bude také zázemí s WC, umývárnami, kuchyňkou a technickým zázemím.

Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Čerčany, jedná se o zastavitelné plochy, podotýká vedení kraje. „Z hlediska dopadu na životní prostředí je sice v blízkosti místa stavby evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Dolní Sázava, ale vzhledem k velikosti a charakteru záměru nelze dotčení této ani jiné významné lokality předpokládat,“ dodal náměstek hejtmanky.