Voda z Mourového potoka, který přivádí vodu z Brd, zatopila zahrady a vylila se k patám domů. Pohotovost měla také protipovodňová komise v Berouně, Králově Dvoře, Zdicích i Hořovicích. Třetí povodňový stupeň byl vyhlášen na Mourovém potoce v Zaječově a Červeném potoce ve Zdicích. V Hořovicích dosáhl Červený potok pouze druhého povodňového stupně pohotovosti, ale před Zdicemi se do něho vlévá Stroupinský potok a ten ovlivnil jeho hladinu na tolik, že dosáhla až třetího stupně povodňové aktivity. Druhý povodňový stupeň byl vyhlášen na řece Litavce v Berouně i Králově Dvoře. Řeka odvodňuje část Brd, kde byl velmi vydatný přívalový déšť.

V Zaječově vypadala situace velmi dramaticky. Kolem čtvrt na deset dosáhla hladina obou potoků výšky 140 centimetrů. Protipodňová komise vyhlásila kvůli stavu Jalového a Mourového potoka třetí stupeň povodňové pohotovosti a uvažovala dokonce o evakuaci lidí z několika domů. „Voda z potoka se vylila přes zahrady k několika domům. Někde se dostala dokonce až na první schod u domu. V půlnoci ale přestávalo pršet, tak jsme čekali, jak se vše vyvine,“ popsala situaci starostka obce Zaječov Irena Nezbedová s tím, že místní hasiči byli na evakuaci lidí připraveni. „Lidé byli informováni, co si mají na cestu připravit.

Zajistili jsme pro ně občerstvení i ubytování v Lidovém domě v Zaječově. V jednu hodinu ale hladina Mourového potoka klesla o dvacet centimetrů, tak jsme od evakuace obyvatel ustoupili,“ vysvětlila Irena Nezbedová.

S rozvodněnými potoky mají v Zaječově letité zkušenosti. K evakuaci lidí ale podle starostky zatím v obci nedošlo. „Občas se nám potoky v obci rozvodní, ale není to nijak časté. Přijdou přívalové deště a je to. Nyní přišla voda z Brd, předtím přišla od Kvaně a také nás vyplavila. Není to ale častý jev. Nyní u nás ale opět leje,“ uvedla starostka Zaječova v pátek ráno.

Voda, která se v Zaječově valila z potoka ven rozbila v obci chodník, pod kterým byla dešťová kanalizace. Tu poničila a vyrvala ze země. V pátek kolem sedmé ráno se situace uklidnila a protipovodňová komise odvolala třetí, druhý i první stupeň pohotovosti.

V Hořovicích zase zazlobil Červený potok. „Nebylo to naštěstí moc dramatické. Nejhorší stav byl kolem desáté večer. Pak šla hladina potoka dolů a ještě jednou nahoru a pak už jen dolů,“ popsal situaci na Červeném potoce starosta Hořovic Jiří Peřina. Kolem pátečního poledne už město zrušilo povodňovou pohotovost. „Úplně v normálu tok ještě není, ale jeho hladina už nedosahuje jedničky,“dodal starosta.

Ve Zdicích vyhlásili na Červeném potoce třetí povodňový stupeň. Povodňová komise společně s hasiči řešila ale také rozvodněnou Litavku. „Problém byl u zdického jezu. Kdyby se v tomto místě řeka vylila z koryta, tak by ohrozila domy v ulici V Lukách. Proto tam hasiči dali pytle s pískem. Voda se z řeky naštěstí nevylila. Maximálně dosáhla k prvnímu pytli a pak začala opadávat,“ vysvětlil místostarosta Zdic Přemysl Landa. „V noci se nám podařilo zajistit soukromníka, který nám poskytl písek. Povolali jsme hasičskou jednotku a naplnili padesát pytlů pískem, které jsme naskládali k nejužšímu místu řeky.

Naštěstí se nám voda nikde nevylila,“ popsal noční situaci starosta Zdic Antonín Sklenář. Podle něho byla podobná situace ve městě už v roce 2011 a 2013.

Obyvatelé Popovic a Karlovi Huti v Králově Dvoře měli velké štěstí, že byla na řece Litavce zrealizována protipovodňová opatření. Voda z Litavky se vylila pouze na cyklostezku. „Nebýt jich, tak by byla voda z řeky venku a některé domy by byly pod vodou,“ konstatoval starosta Králova Dvora Petr Vychodil. Ten hodinu před půlnocí dal příkaz k výstavbě mobilních protipovodňových opatření, konkrétně hliníkových deskových zábran vysokých až 40 centimetrů. Ty na určitých místech zabránily vylití řeky. Když se na řece Litavce vybudovala protipovodňová opatření za 300 milionů korun, někteří obyvatelé Popovic z nich nadšeni zrovna nebyli. „Zrealizovaná protipovodňová opatření fungují a můžeme být jen rádi, že je máme. Jediná škoda, kterou nám přívalové deště v Králově Dvoře způsobily, bude pravděpodobně na cyklostezce. Ta je v rozlivovém pásmu a nyní je pod vodou. Až voda opadne, uvidíme, jestli je cyklostezka jen zašpiněná, či podemletá,“ dodal Petr Vychodil.

Hladina Litavky způsobila velké starosti také v Berouně. Pár minut před jedenáctou večer dosáhla prvního stupně povodňové aktivity a před půlnocí byla na 178 centimetech. Český hydrometeorologický ústav předpovídal další její vzestup. Ten přišel v pátek krátce po druhé hodině ráno, kdy dosáhla hladina řeky Litavky výšky 204 cm. To odpovídá II. stupni povodňové aktivity. Z tohoto důvodu povodňová komise města Beroun v čele s předsedou, kterým je starosta města Ivan Kůs, vyhlásila stav pohotovosti. „Rozhodl jsem o svolání povodňové komise a vyhlásil stav prvního i druhého stupně bdělosti. Celou dobu jsme byli v kontaktu s obcemi na horním toku Litavky a Červeného potoka. Byli jsme připraveni i na postavení dílčích protipovodňových opatření, což nakonec nebylo potřeba,“ vysvětlil starosta Berouna a předseda protipovodňové komise města Ivan Kůs.

V kanalizačních šachtách u areálu Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Beroun a Domova penzionu pro důchodce byla instalována mobilní čerpadla. Litavka v Berouně kulminovala v pátek po páté hodině ráno, kdy její hladina dosáhla 226 cm. Podle prognózy předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu by měl být II. stupeň povodňové aktivity odvolán v pátek dopoledne. To se také stalo.

„Nyní už žádné nebezpečí městu nehrozí. Žádné velké deště už nehrozí a v Brdech je už klid. Povodňová komise se sešla ve čtvrtek večer v deset hodin a jednala podle povodňového plánu. Všechny dotčené subjekty byly o situaci informovány. O situaci věděl ředitel Aquaparku, obchodní akademie, zimního stadionu, domova pro seniory i Tělovýchovná jednota Lokomotiva Beroun. Informovali jsme i majitele hotelu Barbora a další. Občany jsme neburcovali, protože to podle prognózy Povodí Vltavy nebylo potřeba,“ informoval místostarosta Berouna Michal Mišina.

Podobné bleskové povodně se v berounském regionu odehrály v květnu roku 2016. Tehdy postihly obce Vižina, Podbrdy, Skuhrov , Liteň a obce v okolí.

Zhruba mezi obcemi Vižina a Liteň se voda valila z polí, příkopy se proměnily v potoky, místy byla silnice pod vodou a minimálně ve Skuhrově došlo i k zatopení některých stavení. Další intenzivní bouřky se Berounskem a Hořovickem přehnaly 23. května 2016. Intenzivní bouřky tehdy místy přinesly i přívalové deště a kroupy. Krupobití na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. V Komárově si dokonce na odstranění krup vyžádali silničáře s pluhem, podobně tomu bylo i v nedalekých Hořovicích. I tamní silnice pokryly ledové kroupy, například Pražská ulice byla zcela neprůjezdná. Kroupy odklízely malé bagry. Voda z roztátých krup pak zaplavila část obce. V roce 2016 se přívalové deště v měsíci květnu a červnu přehnaly berounským regionem několikrát.