Nejdál pokročily přípravy zdibské trati, která se už projektuje – a podle slov primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti) by se stavba mohla stát realitou v roce 2023. Další dva záměry prosazované krajem zůstávají předmětem debat, a to nejen s pražskými partnery.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v září připouštěla, že kolem plánů, jimž sama velmi fandí s tím, že nejen usnadní a zpříjemní cestování desetitisíců lidí do práce i do škol, ale uleví i přetíženým silnicím, není zajedno ani se současným vedením jesenické radnice.

Také občané jsou v názorech rozpolceni. Místní mají například obavy, že po zřízení tramvajové tratě by se město mohlo stát parkovištěm pro obyvatele z širokého okolí. Nelíbí se také vedení trasy z Jesenice na okraj metropole; žádoucí by prý byla přímá jízda do centra hlavního města.

Do Jesenice od nového metra

Místo pro tramvajové koleje do Jesenice nicméně už kraj chystá. Ukázaly to návrhy stavební uzávěry vyvěšené v uplynulých týdnech na úředních deskách, za nimiž udělalo tečku pondělní rozhodnutí středočeských radních. Rada kraje vydala územní opatření o stavební uzávěře pro koridor tramvajové tratě Depo Písnice – Jesenice u Prahy. Platí tedy, že trať má vést od budoucí konečné stanice připravované trasy D pražského metra.

Režim stavební uzávěry je stanoven tak, aby omezení nebo zákaz stavební činnosti postihoval vlastníky pozemků jen v nezbytně nutné míře a rozsahu, uvedl středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Vychází z návrhu, který připravil odbor územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu. „Ten pak prošel připomínkovým řízením – a proti jeho současné podobě už nemáme k dispozici žádné námitky,“ konstatoval radní.

Záměr kolejového propojení Depa Písnice a Jesenice také bude součástí územně plánovací dokumentace – aktualizovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. To je schválené krajským zastupitelstvem dokonce již od loňského léta.

Koleje uleví vytíženým silnicím

Rozšiřování sítě tras pražských tramvají za hranice metropole se připravuje i v dalších směrech: především na Zdiby, kde jsou přípravy aktuálně nejdál. Tohle řešení si pochvaluje hejtmanka Jermanová, podle jejíchž slov plánované tramvajové tratě kopírují nejvytíženější dopravní tahy, jež obyvatelé Středočeského kraje využívají pro příjezd do Prahy (a také obyvatelé hlavního města pro výjezd z metropole).

„Již dříve jsme přišli s vizí rozšíření tramvajové dopravy mimo hranice hlavního města. Jsem ráda, že se nám nakonec, po diskusích se zástupci Prahy, podařilo najít společnou řeč – a už můžeme podnikat kroky, které musejí nezbytně předcházet zahájení samotné stavby,“ řekla hejtmanka. Vyhlášení stavební uzávěry tak v jejích očích není jen úředním aktem, ale jedním z důležitých mezníků, potvrzujících vykročení správným směrem.

Přípravy na první „středočeskou tramvaj“
- Nejdále pokročily přípravy trati z Prahy do Zdib na Praze-východ; konkrétně prodloužení kolejí v úseku Kobylisy – Zdiby.

- Zpracování projektové dokumentace kraj v únoru zadal sdružení firem Společnost TT Zdiby (Pragoprojekt + Metroprojekt Praha + Dopravní a inženýrské projekty).

- Plány zahrnují nejen vybudování 5,5 kilometru trati, ale i rekonstrukci části silnice II/608 a výstavbu dvou parkovacích terminálů P+R (na okraji Zdib pro 420 aut a na konci trati v Sedlci pro 840 vozidel).

- O náklady na přípravné práce (v případě projektu jsou vyčíslené na 44,6 milionu korun) se podle loňské dohody s bývalým vedením Prahy kraj a hlavní město podělí podle poměru délky kolejí na svém území: z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se má uhradit 45 procent a Dopravní podnik hl. m. Prahy by měl doplatit zbylých 55 procent.

- S financováním samotné stavby se počítá z dotace – od Státního fondu dopravní infrastruktury nebo z evropských fondů; odhad celkových nákladů se pohybuje kolem 2,36 miliardy korun.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, MČ Praha-Dolní Chabry