Co se zastupitelům za ČSSD a KSČM, kteří kraji v posledním volebním období vládli, naopak podařilo? A s čím by mělo pomoc městům a obcím nové vedení? Na to jsme se zeptali starostů z Mladoboleslavska.

Boleslavský deník oslovil celkem třináct náhodně vybraných starostů. Všechny reakce, které jsme obdrželi, nyní přinášíme. A na jaké otázky starostové odpovídali?

1. Co považujete za největší úspěch minulého vedení kraje?

2. Co považujete za jeho největší průšvihy a nedotaženosti?

3. Jaký problém/agendu hodlá vaše obec či město s krajem řešit? S čím potřebujete od krajského úřadu pomoct?

Jiřina Loupová (Rokytá)

1. Pozitivně hodnotím aktivní přístup při řešení prodloužení autobusové linky a vybudování nové zastávky v obci Rokytá, v katastrálním území Horní Rokytá.

2. Druhá a třetí otázka v našem případě splývají. Od 13. dubna 2013, kdy byly instalovány semafory na silnici II. třídy č. 286 v úseku obce Ševčín směrem na Bílou Hlínu, jsme stále v napětí, kdy, kdo a zda vůbec v roce 2016 zahájí opravu opěrné zdi ve svahu pod silnicí, která se částečně sesunula. Údajně měla rada krajské správy a údržby silnic schvalovat zhotovitele na zasedání 24. října 2016. Výsledek není do této hodiny znám.

Jaroslav Král (Benátky nad Jizerou)

1. Středočeský kraj díky rozpočtovému určení daní, dotacím z EU i příspěvkům státu měl v minulém volebním období nejlepší ekonomické podmínky v jeho dosavadní existenci. Kvůli nesystematickému přístupu v jednotlivých oblastech však přesto nedosáhl předpokládaných výsledků.

2. Za hlavní problémy považuji neodborně vedenou oblast zdravotnictví a z toho vyplývající kritický stav v některých krajských nemocnicích (Ml. Boleslav, Kladno), situaci v oblasti dopravy (zejména stav mostů a komunikací, pomalá integrace dopravy nebo nekomunikace s hlavním městem Praha kamiony a Pražský dopravní okruh) pod vedením hejtmana Petery, dále celou problematiku revitalizace bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá a zejména neřešení problematiky životního prostředí ve zdejší evropsky významné lokalitě Natura 2000 na pozemcích v majetku kraje a klientelismus ve všech oblastech.

3. Je třeba realizovat komunikaci pro napojení bývalého VVP Mladá na dálnici D10 u Benátek, jejíž přípravu zrušilo vedení kraje už v roce 2008 ještě za Davida Ratha, opravit dva mosty (Benátky a Dražice), které jsou v havarijním stavu, revitalizovat silnici II/610 (stará pražská) a II/272 spojující Benátky a Zdětín, opravit silnice III. třídy v majetku kraje mezi městem a Dražicemi a ulici Mladskou nebo revitalizovat pozemky v bývalém VVP Mladá v oblasti Traviny.

Ondřej Lochman (Mnichovo Hradiště)

1. V našem okolí vnímám jako velký úspěch výstavbu Severozápadní tangenty v Mladé Boleslavi, která odlehčuje přetížené třídě Václava Klementa. Na druhou stranu nutno říci, že body za přípravu tohoto projektu by mělo sbírat spíše krajské vedení, které tomu dosluhujícímu předcházelo. Minulému zastupitelstvu bych rád také poděkoval za podporu největší společenské události Mnichova Hradiště za několik posledních let. Šlo o připomínku bitvy z roku 1866, a přestože se jednalo o jedinou středočeskou připomínku, kraj nám finančně pomohl.

2. Jako průšvih vnímám výstavbu areálu ve Vrchbělé u Bělé pod Bezdězem za 300 milionů korun. Přestože areál samotný se mi líbí, zdejší in-line dráha, která je opravdu nepovedená, je pro samotné bruslaře nebezpečná. Nedotažené zůstaly bohužel snahy omezit na silnicích II. třídy kamionovou dopravu. Na Mladoboleslavsku se jedná především o silnici II/610.

3. Tady musím zopakovat omezení nákladní dopravy a plánovanou výstavbu vodovodu do místní části Dobrá Voda, jejíž obyvatelé po připojení na společný vodovod volají léta. Také bych samozřejmě ocenil větší podporu sportu a kultury.

Petr Hejl (Hrdlořezy)

1. Nevím, jestli to lze chápat jako úspěch, ale velice kladně hodnotím získávání vědomostí při školeních a seminářích organizovaných krajským úřadem pro samosprávy.

2. Jako největší neúspěch vidím nekoncepční přístup při vyhlašování dotačních titulů a při rozdělování peněz touto cestou.

3. Naše obec bude potřebovat pomoc při řešení rekonstrukcí, výstavbách infrastruktury a dále při zřizování domovů pro seniory a rozšiřování mateřské školy.

Tomáš Patočka (Loukovec)

1. Jako opoziční politik bych tuto otázku nechal bez odpovědi. Nemohu si totiž na nic pozitivního vzpomenout.

2. Musím zmínit věčně omílané téma dopravy. Stav komunikací III. třídy v majetku kraje je žalostný. Záplata střídá díru. Neznám v okolí žádnou ucelenou část komunikace, kde by se zasáhlo i do konstrukce, případně do obnovy celé šířky vozovky. Na to navazuje problém obecních kanalizací. Například Loukovec, který jako mnoho obcí v rámci ORP Mnichovo Hradiště leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, nemá stále splaškovou kanalizaci. Samozřejmě existující dotace jak z EU, tak národní, ty ale bohužel nepokrývají náklady na obnovu komunikací II. a III. třídy, které požaduje správa silnic. Ta tak přenáší odpovědnost za stav a víceméně i výstavbu komunikací na obce, které je musí financovat ze své pokladny. Také mě jako občana trápí stav naší nejstarší chráněné krajinné oblasti v ČR, Českého ráje. Cyklostezky žádné, Greenway Jizera snad jen v hlavách některých lidí na kraji, turistické informační tabule skoro žádné, trasy bez údržby, natož oprav, neexistuje žádná turistická trasa, která by vyhovovala hendikepovaným nebo rodičům s kočárky. V podstatě neměnící se stav od roku 1989. Ve srovnání s jinými částmi ČR je úroveň Českého ráje v žalostném stavu. Možná to je i tím, že Český ráj leží na rozhraní tří krajů. Zdá se mi ale, že Liberecký kraj má k němu daleko lepší vztah!

3. Již několik let máme připravenou projektovou dokumentaci na opravu místního kostela, který je kulturní památkou a je v obecním majetku. Pokud by se nám podařilo získat dotaci na pokrytí nákladů na exteriérové práce v objemu zhruba 13,5 mil. Kč od kraje, bylo by to výborné. Několikrát jsme také žádali krajský úřad o dotaci z Fondu rozvoje města a obcí na rekonstrukci kuchyně, podlah a osvětlení v MŠ a ZŠ. Zde jde v podstatě už o havarijní stav, který se snažíme postupně řešit a některá zařízení vyměňovat na naše náklady. Bohužel, většina strojů a zařízení včetně osvětlení tříd je z roku 1980. Máme také připravený projekt na víceúčelové hřiště pro ZŠ i Sokola.Dalším problémem je stav výjezdního vozidla našich hasičů. Naše cisterna je z roku 1976 a brzy bude na konci svého života. Pokud nezajistíme cisternu novou, může se stát, že jednotka JPO III Loukovec bude zrušena a naše bezpečnost ohrožena. Požádali jsme tento rok o dotaci na novou cisternu z Integrovaného regionálního operačního programu, ale bohužel neúspěšně. I když se považuji za pravicového politika a dotace mám za špatné řešení, bohužel RUD nám jinou možnost nenabízí. Krajské dotace by měly být opravdu využívány pouze na projekty, které jiný zdroj nemají a nemohou mít. V minulosti tomu tak nebylo a krajské dotace byly mnohokrát namířeny na projekty, které mohly mít jiný zdroj financování, například fondy EU.

Čtěte také: Náměstek primátora: Nejsem přeběhlík ani zrádce, můj názor se nijak nezměnil