Tehdy v roce 2019 u toho byl i tehdejší radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO), jenž v pondělí doporučoval ponechat vše při starém. Upozorňoval, že spolek má velmi dobré kontakty s partnery v jižních Čechách, usnadňující společné aktivity kolem Vltavy, i se státními institucemi jako jsou Povodí či Ředitelství vodních cest ČR; to se podle něj projevilo třeba při jednání o vybudování vývazišť v Káraném či Lázních Toušeň. K tomu však namítl Petr Halada (STAN), že úspěšná jednání tohoto typu dokážou vést i schopní starostové.

Příměstská doprava. Ilustrační foto.
Nepopulární, ale nutné? Středočeský kraj chce zdražit jízdné

Ohlas nenašla ani Draxlerova námitka, že si není jist, že krajská turistická centrála při všech úkolech, které ji čekají po koronavirovém období, bude právě na řeky moci soustředit takovou pozornost, jakou by si zasloužily. A „upozadění“ 250 kilometrů vodních cest v kraji se obává i jeho stranický kolega z ANO František Petrtýl. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jan Jakob (Spojenci) však má názor přesně opačný, k němuž se pak zastupitelé většinově přiklonili při hlasování. Soustředění v jedné organizaci podle něj napomůže lepšímu napojení vodní turistiky a dění kolem řek na další aktivity – například i včetně kultury. Připomněl také, že jestliže jediným zaměstnancem spolku je jeho ředitel, který nemá k ruce nikoho dalšího, bude výhodnější přenesení úkolů na krajskou příspěvkovou organizaci, která má aparát třeba pro vedení účetnictví.

Jakob současně ujišťuje, že zrovna jemu na řekách mimořádně záleží. „I já mám vztah k vodě – jako starosta Roztok,“ zdůraznil.