Nad tím se však pozastavuje Stanislav Boloňský (STAN). Nezamlouvá se mu, že jestliže se kontrola týkala i minulého volebního období, tehdy vládnoucí politici, kteří nynější opozici zastupují v kontrolním výboru krajského zastupitelstva, prověřovali vlastní činnost: sami sebe.

Smlouvy kontrolovala i bývalá hejtmanka

Kontrolu týkající se i nakládání s majetkem v minulém volebním období prováděli vedle Bezděka, jenž byl před volbami radním pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví, také tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a bývalý radní Josef Řihák (ČSSD), který byl nejprve zvolen radním pro oblast investic a veřejných zakázek, avšak pak působil na postu radního pro oblast majetku a ICT, ohrazuje se Boloňský. S tím, že kontrolní tým měl být podle jeho mínění sestaven „vyváženěji“.

„Kdokoli z hnutí STAN, případně Pirátů, měl možnost se zapojit,“ reagoval Bezděk z pozice předsedy kontrolního výboru. S tím, že taková příležitost stále zůstává – práce pokračuje a nyní přichází na řadu prověřování ve sféře působnosti majetku a školství. „Uvítám, když kdokoli projeví upřímný zájem účastnit se této práce,“ vyzval k zapojení i politické oponenty.

Kontrola ukázala, co se má zlepšit

Samotné hodnocení poskytování majetku Středočeského kraje do užívání třetích osob neodhalilo zásadní pochybení – nicméně se také neukázalo, že by vše bylo zcela bezproblémové. Bezděk při hodnocení výsledků kontroly poukázal třeba na řetězení smluv příspěvkových organizací – tedy jejich opakované uzavírání ve zcela totožném znění na dobu nepřesahující dva roky (čímž se smlouvy dostaly mimo kontrolu krajských radních). Už se také začalo řešit uzavírání nájemních smluv bez změny výše nájemného vycházející z indexu Českého statistického úřadu.

„V případě všech kontrolovaných smluv nebylo zjištěno porušení zákonem stanovených podmínek, jež by přímo znamenalo neplatnost či neúčinnost uzavřené nájemní smlouvy,“ připomněl předseda kontrolního výboru. Upozornil také na smlouvy z červnů 2019 a 2021, které byly zveřejněny v registru smluv, ačkoli se tam objevit neměly.

„Šlo o smlouvy, které vznikly v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, čímž došlo k porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb.,“ upozornil s tím, že zveřejnění sice nemá vliv na platnost smluv – mohlo ale dojít k porušení ochrany osobních údajů nájemce.