Rozhodující v krajských záležitostech je právě zastupitelstvo – a i když by některé tamější debaty snad mohly naznačovat, že se o projednávaných problémech nikdy dříve nemluvilo, skutečnost je jiná. Jednotlivé body programu přicházejí na jednání zastupitelů s doporučením krajských radních – a zpravidla také po projednání ve výborech zastupitelstva, které jsou ustanoveny k různým oblastem činnosti kraje. V každém z nich zasedají zástupci koalice vládnoucí kraji i opoziční zastupitelé (předsedy bývají reprezentanti koalice s výjimkou výboru kontrolního, který vede opozičník), ale také odborníci, kteří členy krajského zastupitelstva nejsou.

Právě debaty těchto výborů, na nichž se projednává hodně témat, o nichž se následně hlasuje na plénu, by zastupitelé z nyní opozičního hnutí STAN rádi zpřístupnili veřejnosti. Dá se kolem toho očekávat koaličně-opoziční handrkování včetně dohadování o smysluplnosti takového kroku – a také o otevřenosti úřadování. „Středočeští zastupitelé se inspirovali například u kolegů v Libereckém nebo Olomouckém kraji; veřejná jednání umožňuje například i Praha,“ připomněla krajská tajemnice STAN Eva Šleichertová.

Ve středních Čechách je účast veřejnosti na jednání výboru nyní možná pouze s jeho souhlasem. Někdejší neúspěchy novinářů projevujících snahy jít si poslechnout, o čem se jedná (což se datuje i do doby před rokem, kdy ještě byli reprezentanti STAN součástí koalice vládnoucí kraji), ukazují, že takový souhlas není automatický. Vlastně se spíš týká lidí, které výbor na své jednání sám přizval. Předkládaná novinka naopak počítá s tím, že možnost přijít a poslouchat, o čem se mluví, by dostal kterýkoli zájemce. Pochopitelně s výjimkou citlivých případů jako jsou projednávání utajovaných záležitostí, bezpečnostních rizik nebo třeba osobních dat.

Jeden z předkladatelů návrhu Ivo Šanc, který je předsedou výboru kontrolního a místopředsedou výboru pro životní prostředí a zemědělství, míní, že změna by přispěla k prohloubení demokracie, otevřenosti a transparentnosti. „Má za cíl i podnícení zájmu veřejnosti o práci volených krajských orgánů a užší zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech Středočeského kraje,“ vysvětlil. Námitkami mohou být třeba úvahy o nadbytečnosti takového kroku, organizační důvody – či posouzení zájmu veřejnosti o jednání samotných zastupitelů. Další komplikaci by případná změna přinesla pro uplatňování návštěvnického režimu v budově krajského úřadu, kam veřejnost může vstoupit pouze s kartičkou po zaevidování občanského na recepci – pouze s výjimkou dnů, kdy se konají veřejná zasedání krajského zastupitelstva.

Výbory středočeského zastupitelstva
- Výbor finanční
- Výbor kontrolní
- Výbor pro dopravu
- Výbor pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum
- Výbor pro sociální věci
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
- Výbor pro zdravotnictví
- Výbor pro životní prostředí a zemědělství
- Výbor pro tělovýchovu a sport
- Výbor pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje