Projekt Bezpečná škola 2019 navazuje na aktivity Středočeského kraje v této oblasti v letech 2015 až 2018, a to především na projekty prevence kriminality Ozbrojený útočník ve škole a Bezpečná škola 2018.

Jak uvedla krajská tisková mluvčí Helena Frintová, cílem projektu je zvýšit ochranu tzv. měkkých cílů ve Středočeském kraji - a to především zvýšení míry zabezpečení krajských škol proti závažným útokům a snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí. „Dalším cílem je prověření všech aktuálních bezpečnostních opatření škol a navržení případných opatření k jejich zlepšení. Chceme také pomoci školám, aby zavedly bezpečnostní standardy na úroveň ročního procesního řízení a osvojení si bezpečnostních zásad,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO 2011).

Součástí je také vzdělávání pedagogů, kdy se naučí preventivně vyhledávat rizikové faktory ve škole, které souvisejí s možností ozbrojeného útočníka.

Jak připomněla Helena Frintová, Středočeský kraj se bezpečnosti škol a školských zařízení začal věnovat v roce 2015 po útocích ve Žďáru nad Sázavou (2014) a v Uherském Brodě (2015). „Od té doby probíhají odborné semináře a metodická setkání zástupců škol a odborníků na danou problematiku,“ uvedla.