Posily z Ukrajiny tenhle problém dlouhodobě nevyřeší, připomněl Bezděk. Z jeho slov vyplynulo, že recept je třeba hledat doma. Jedno z řešení spatřuje ve snazším přístupu ke vzdělání, a to včetně lákání budoucích zdravotních sester (ale i jejich mužských kolegů) do středních škol. To se kraj snaží podporovat pomocí stipendií, jež by současně měla pomoci s řešením dalšího problému: dosud z řad absolventů zdravotnických škol nastupuje do práce v nemocnicích jen necelá čtvrtina. Mezi 20 a 25 procenty. To není dobrá zpráva – a v době, kdy populace stárne, to platí dvojnásob.

Zaměstnance si zdravotnická zařízení navzájem přetahují, připomněl radní Bezděk. „Situaci v nemocnicích se snažíme stabilizovat,“ konstatoval. Patří k tomu i úsilí o vyvolání pocitu hrdosti pracovníků na to, že oni působí právě v té a té nemocnici.