Nejhůř si pravidelně v průzkumech stojí komunikace ze strany lékařů. Od posledního průzkumu někteří odešli, jiní přišli. Mění se podle vás komunikace s pacienty k lepšímu?

Je to nemoc celého českého zdravotnictví a je to dlouhodobý proces, který bude provázet zdravotnictví i do budoucnosti, to znamená kultivace toho komunikačního prostředí. Snažíme se maximálně komunikovat s mladými lékaři i s ostatními pracovníky, aby byli profíci.

Je lidská komunikace kritériem přijetí nových lékařů?

První krok je lékaře sehnat a pak ho nějakým způsobem vychovávat. Starší lékař nemá s komunikací problém, přijde k pacientovi, představí se… mladý lékař může být ten horší případ. Naší snahou je podnikat semináře a workshopy pro lékaře a sestřičky, kde dbáme na to, že úsměv a dobré slovo je mnohdy lepší než injekce nebo tableta.

Občas se člověk doslechne stížnosti na chování nebo jednání v nemocnici. Vždycky radíte, aby lidé ihned přišli za vámi a okamžitě věc projednali na místě kvůli dohledání problému. Přicházejí za vámi lidé se stížnostmi a jak s těmi stížnostmi nakládáte?

Nedávno byl Den seniorů na příbramském náměstí a tam byla spousta lidí a také klientů příbramské nemocnice. Přiznám se, že tam bylo dost pacientů, kteří si přišli postěžovat na to, že ne úplně dobře se k nim někdo choval. Doufám, že je to minimum lidí ve srovnání s těmi spokojenými, kteří to berou jako samozřejmost. Přihlásí se většinou ti, kteří mají zkušenost špatnou. Faktické stížnosti se řeší standardním způsobem, to znamená, že my potřebujeme vědět, kdy a kde se stala chyba, aby se dala napravit buď prevencí nebo nějakou sankcí. Ale to je přesně o tom, aby pacient nebo příbuzný přišel ihned, abychom dali všechno potřebné dohromady.

Když nasbíráte potřebné údaje, pozvete si personál na kobereček?

Ne jen na kobereček. Má to standardní postup. Když někdo podá stížnost, je na to zákonná lhůta. Stížnost se musí prošetřit a navrhují se opatření. Záleží, jestli stížnost je oprávněná nebo ne, každopádně myslím stížnost ve smyslu odborného pochybení. Týká se to samozřejmě i špatné komunikace, špatně zvolené věty a podobně. Proto se k tomu vždy vyjadřuje jak primář oddělení, tak dotyčný pracovník, ať už je to lékař nebo sestra.

Čtěte také: Pacienti hodnotili nemocnici v Příbrami: lepší, až na komunikaci lékařů