Nyní je přímo u budovy aktuální dopravní omezení. Souvisí s rekonstrukcí světelné signalizace na dvou křižovatkách ve Zborovské ulici – v křížení s ulicemi V Botanice a Matoušova.

Dočasně se rovněž snižuje kapacita parkoviště přímo u budovy. Tam je pro návštěvníky úřadu běžně vyhrazeno 12 parkovacích míst, z nichž však až do 1. listopadu zůstává k dispozici pouze osm. Návštěvníci úřadu zde – pokud najdou některé volné stání – mohou bezplatně parkovat po dobu jedné hodiny. Umožňuje to jednorázová časově omezená parkovací karta, kterou si lze po příjezdu vyzvednout na podatelně krajského úřadu. S tou se pak řidič musí k vozidlu vrátit, aby ji viditelně umístil za předním sklem.