Starostek a starostů nebo zastupitelů se sjelo bezmála půl stovky. Zástupci firem i výzkumných ústavů či vysokoškolských pracovišť k nim pohovořili především o tom, co radnice nejvíc pálí: zajištění zdrojů pitné vody či jejich obnova, zajištění kvality vody, ale i stav a kapacita potrubí a dalších prvků vodohospodářské infrastruktury. Stranou pozornosti ale nezůstaly ani otázky související se suchem či se zadržováním vody v krajině. Nechyběly však také informace krajského úřadu – jak o prioritách hejtmanství v oblasti vodního hospodářství (k nimž vedle zlepšení vodohospodářské infrastruktury ve městech a na venkově patří řešení problematiky sucha i povodní), tak především o možnosti získat peníze v rámci dotací; těch současných i plánovaných.

Došlo i na informace o platformě Aliance pro vodu ve Středočeském kraji, jejíž první akcí bylo právě uspořádání konference. Má v oblasti vodního hospodářství pomoci přinášet do praxe inovativní řešení, a to díky vytváření prostoru pro setkávání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí i dalších orgánů veřejné správy. Řeč o některých z moderních řešení, která by obce mohly využívat, byla ostatně i přímo na konferenci.