Při sledování výskytu akutních respiračních infekcí, což vyplývá z vyhodnocení hlášení praktických lékařů a pediatrů o jejich pacientech, hygienici už několik týdnů po sobě zaznamenávají pokles. Potvrzují to i zjištění ze 47. kalendářního týdne. Celková nemocnost se ve srovnání s minulým týdnem snížila o 14,3 procenta, informovala ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová. „Celková nemocnost činila 312 onemocnění na sto tisíc obyvatel,“ konstatovala. S tím, že nejvyšší nemocnost byla hlášena v okrese Mělník, nejnižší shodně v okresech Kladno a Praha-západ.

Nepatrný vzestup z nuly minulého týdne zaznamenala onemocnění s klinickým obrazem chřipky. Nyní jsou onemocnění s typickými chřipkovými příznaky hlášena s přepočtenou nemocností jeden případ na sto tisíc obyvatel. Na celkové nemocnosti mají podíl 0,3 procenta.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina  Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna proti předchozímu týdnu
Do 5 let  694  -14,3 procenta
6 – 14 let  322  -22,8 procenta
15 – 24 let  485  -18,9 procenta
25 – 59 let  223  -7,9 procenta
60 let a více  181 -13,4 procenta
Celkem 312  -14,3 procenta


Akutní respirační onemocnění v regionech

Region  Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna proti předchozímu týdnu
Benešovsko  323  -25,5 procenta
Berounsko 277  0 procent
Kladensko  190  -2,1 procenta
Kolínsko  325  -20,0 procenta
Kutnohorsko 254  -21,9 procenta
Mělnicko 495  -14,7 procenta
Mladoboleslavsko 360  -29,0 procenta
Nymbursko  322 -5,6 procenta
Praha-východ  361  -17,8 procenta
Praha-západ 190  -5,5 procenta
Příbramsko  416  +9,5 procenta
Rakovnicko  245  -25,3 procenta
Středočeský kraj  312  -14,3 procenta

Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje za 47. kalendářní týden 2020