Z hlášení od praktických lékařů a pediatrů plyne, že ve 43. kalendářním týdnu se celková nemocnost v rámci kraje zvýšila proti předchozímu týdnu o 9,5 procenta; nyní dosahuje 530 onemocnění na sto tisíc obyvatel. Nejvyšší byla hlášena na Mělnicku, nejnižší hned na sousedním Kladensku, připomněla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová.

K nárůstu došlo ve všech věkových skupinách kromě školáků – přičemž v tomto případě se zřejmě projevil vliv uzavření škol v rámci opatření proti šíření koronaviru. Aktuální nemocnost nepředstavuje nic výjimečného a odpovídá stavu ve stejném období v uplynulých letech. Současná zjištění tedy není důvod vnímat jako podnět je znepokojení.

Onemocnění s klinickým obrazem chřipky dosahují 0,4 procenta z celkové nemocnosti, přičemž aktuálně jde v kraji o dva případy na sto tisíc obyvatel. I v tomto případě byl podle Rumlové zaznamenán nárůst.

Akutní respirační onemocnění ve středních Čechách

Věková skupina Nemocnost na sto tisíc obyvatel  Změna oproti předchozímu týdnu
Do 5 let 1 164  +2,7 procenta
6 – 14 let   507 -11,8 procenta
15 – 24 let   880  +7,8 procenta
25 – 59 let   381 +21,0 procenta
60 let a více   286 +30,0 procenta
Celkem   530  +9,5 procenta

Akutní respirační onemocnění v regionech

Region Nemocnost na sto tisíc obyvatel Změna proti předchozímu týdnu
Benešovsko 526  +8,7 procenta
Berounsko 572 +53,8 procenta
Kladensko 296 +37,0 procenta
Kolínsko 673  +5,7 procenta
Kutnohorsko 454  -8,1 procenta
Mělnicko 964 +11,8 procenta
Mladoboleslavsko 421 +12,6 procenta
Nymbursko 430 -12,1 procenta
Praha-východ 613 +23,1 procenta
Praha-západ 465 +12,9 procenta
Příbramsko 564 -11,2 procenta
Rakovnicko 558 +17,0 procenta
Středočeský kraj 530  +9,5 procenta


Zdroj: KHS Středočeského kraje; údaje za 43. kalendářní týden 2020