Národní přírodní památka je zřízena k ochraně cenných lučních a lesních ekosystémů a biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin, jako je například hořec křížatý, a také živočichů, jako je listonoh letní, žábronožka letní nebo modrásek hořcový Rebelův. „Právě s vytvářením a údržbou biotopů pro tyto organismy pastva velkých kopytníků od roku 2015 velmi úspěšně pomáhá,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina. Připomeňme, že na pastvinách u Milovic a Benátek nad Jizerou žijí stáda divokých koní, zubrů a praturů.

Zřízení národní přírodní památky může podle Dostála výrazně zkvalitnit péči o toto cenné území. „V minulosti byla péče o toto území roztříštěná mezi několik institucí. Tím, že vznikla národní přírodní památka, nad níž má dohled Agentura ochrany přírody a krajiny, jako odborná a respektovaná instituce, se otevírá možnost pro promyšlenou a kompetentní péči o toto území,“ ocenil Dalibor Dostál.

Zvýšení ochrany bývalého vojenského prostoru přivítali i místní starostové. „Zřízení národní přírodní památky vítáme, je to důležitý krok ke zlepšení ochrany tohoto území,“ uvedla Ingrid Podroužková, starostka obce Lipník. „Město Benátky nad Jizerou bude nadále pokračovat v úsilí při ochraně a rozvoji unikátních ekosystémů, které se v této lokalitě vyvinuly i v podpoře projektů, které mají obdobný cíl,“ doplnil starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl.

Podle jeho slov Plán péče o Národní přírodní památku Mladá vznikl po mnoha složitých jednáních a jeho výsledná podoba umožní využití území také například myslivcům, vlastníkům zemědělských a lesních pozemků, skupinám vojenských historických spolků i místním obecním samosprávám. Ty nyní připravují v lokalitě projekty na komunikace a cyklotrasy. „Plány na vybavení tohoto území mobiliářem, informačními panely a dalšími prvky pro environmentální výchovu a ekoturistiku, budou konzultovány vždy především s ochránci přírody, ale i s ostatními subjekty, které území využívají, a realizovány citlivě, s ohledem na důvody jeho ochrany,“ doplnil Karel Bendl.

K zajištění dlouhodobé péče o biotopy řady vzácných a ohrožených druhů pomůže také dlouhodobě plánované dokončení rezervace velkých kopytníků.